Fler och fler skåningar väljer bussen och tåget

Under årets första sex månader var antalet Pågatågsresenärer tre procent högre än förra året. Även resorna med buss i Malmö och mellan Malmö och Lund har ökat.

Mätningar från årets första sex månader visar att:

  • I Malmö har resandet med stadsbusstrafik ökat med 6,5 procent vilket motsvarar 1, 4 miljoner resor.
  • Under årets första sex månader är antalet Pågatågsresenärer tre procent högre än förra året.
  • På regionbussarna mellan Malmö och Lund har resandet ökat med 6,9 procent om man jämför med samma tid 2018.

Fossilfritt

Sedan årsskiftet är all kollektivtrafik i Skåne 100 procent fossilfritt.  Tack vare detta bidrar alla som reser med Skånetrafiken till att uppnå Sveriges nationella klimatmål, att minska utsläppen från transportsektorn med 70 procent senast år 2030.

Kundundersökningar visar också att allt fler resenärer rekommenderar sin omgivning att resa kollektivt utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Trängsel i trafiken

Skånetrafiken kämpar fortsatt för framkomligheten i rusningstid både när det gäller regionbuss och stadsbuss. Allt eftersom det blir fler och fler bilar på de skånska vägarna trängs bussarna om platsen för att kunna komma fram i tid.

Exempel på åtgärder är att sätta in extra turer och se över tidtabeller.  Skånetrafiken arbetar också tillsammans med kommuner och Trafikverket, som äger vägarna.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter