• Iris Rehnström, miljö- och hållbarhetstrateg

    - Nu är siktet inställt på att vår trafik ska bli helt klimatneutral, säger Iris Rehnström, hållbarhetsansvarig på Skånetrafiken.

Ett år med fossilbränslefri kollektivtrafik

De senaste året har Skånetrafiken besparat skåningarna 80 000 ton växthusgaser. Detta genom att endast använda förnybara bränslen i den allmänna kollektivtrafiken.

Ett år har gått sedan Skånetrafikens tåg- och bussresor blev helt fossilbränslefria. Tack vare användningen av förnybara drivmedel – som biogas, förnybar el märkt med Bra Miljöval eller biodiesel – slipper miljön 80 000 ton växthusgaser. Men vad betyder egentligen det?

- 80 000 ton växthusgaser motsvarar utsläppen från 40 000 personers matkonsumtion under ett år*, säger Iris Rehnström, hållbarhetsansvarig på Skånetrafiken.

- Vi är glada att kunna erbjuda våra kunder en hållbar resa med förnybara drivmedel och vi är glada för att våra kunder väljer att resa hållbart.

Den allmänna kollektivtrafiken omfattar Skånetrafikens samtliga bussar och tåg.

Detta har hänt under året

Bussar med förnybar eldrift kör nu i Trelleborg, Ystad, Helsingborg, Landskrona, Ängelholm och Malmö. Och fler städer är på gång.

Skånetrafiken har fattat ett inriktningsbeslut att arbeta för att kollektivtrafiken som ett nästa steg ska bli helt klimatneutral, det vill säga att resorna i hela kedjan från tillverkning av fordon, drift av trafik och avveckling av fordon inte ger några tillskott av växthusgaser till atmosfären. 

Utvecklingen av kollektivtrafiken handlar inte enbart om bussar och tåg. Skånetrafikens nya biljettsystem som med hjälp av smarta digitala möjligheter att betala – som app eller kontaktlösa betalkort – underlättar resandet.

*Svenskens genomsnittliga matkonsumtion genererar cirka två ton koldioxid om året. Källa: FOI: Energi- och koldioxidintensiteter för 319 varor och tjänster.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter