Bilresandet minskar i Skåne

Varje dag gör skåningarna en miljon cykelresor och antalet bilresor per person minskar i Skåne. Det visar den största resvaneundersökning som någonsin gjorts i Skåne.

Undersökningen genomfördes av Region Skåne tillsammans med de skånska kommunerna och Trafikverket hösten 2018.

Kollektivtrafikresandet i Skåne har enligt resvaneundersökningen ökat från 15 procent av alla resor till 19 procent. Och det är särskilt tågresandet som har ökat, från 6 procent till 9 procent av alla resor.

En miljon cykelresor

Cykeln är ett populärt färdmedel i Skåne och varje dag görs en miljon cykelresor i Skåne. Då är alla cykelresor till bussen och tågen inte inräknade. Högst andel resor som sker med cykel har Lunds kommun.

Allt fler skåningar lämnar bilen hemma i högre utsträckning. Sedan resvaneundersökningen 2013 har bilresorna minskat med fyra procent.

Största resvaneundersökningen någonsin

I resvaneundersökningen svarade 37000 skåningar bland annat på frågor om vilken tillgång de har till olika färdmedel och vilka resor de gjorde under en dag.

Syftet med resvaneundersökningen är att få en omfattande bild över hur resorna i Skåne sker och använda detta som underlag i utvecklingen av infrastruktur och fysisk planering.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter