AKC byter namn till AVC, Akademiska vårdcentraler

Allmänmedicinska kunskapscentrum, AKC, byter nu namn till Akademiska vårdcentraler, AVC.

AVC är (precis som tidigare) öppna för alla personalkategorier i primärvården. Skälet till namnbytet är att det nya namnet bättre speglar verksamheten på de Akademiska vårdcentralerna.

Akademiska vårdcentraler, AVC, är hälsovalsenheter med forskningsuppdrag från Centrum för primärvårdsforskning (CPF), nämligen att bygga broar mellan den akademiska världen och primärvården.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter