Ny lag ger Region Skåne ansvar för regional fysisk planering

Region Skåne får ansvar att ta fram en regionplan för Skåne. En lagändring gör att regionen formellt ansvarar för att samordna planeringen av bostadsbyggande, infrastruktur och kollektivtrafik.

Region Skåne och kommunerna i länet har under flera år samarbetat kring dessa frågor under namnet Strukturbild för Skåne.

Riksdagen beslutade den 14 november om en ändring i Plan- och bygglagen som stödjer det skånska sättet att samarbeta. Enligt lagen har kommunerna ansvar för översiktsplaneringen.

Med lagändringen får nu Region Skåne i uppdrag att ta fram en regionplan med hänsyn till kommunernas översiktsplaner.

Fortsatt samarbete inom Strukturbild för Skåne

Region Skåne kommer att ta sig an uppdraget genom att ta samarbetet inom Strukturbild för Skåne vidare. På så sätt kommer Strukturbild för Skåne fortsätta att vara plattformen för planering av bostadsbyggande, infrastruktur och kollektivtrafik.

– För Region Skåne och för de skånska kommunerna är detta naturligtvis ett stort erkännande. Det visar att det arbete vi gjort inom Strukturbild för Skåne, tillsammans med de skånska kommunerna, nu får ett nationellt erkännande och kan utvecklas vidare, säger Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör på Region Skåne.

Det finns en stor samhällsnytta med att lyfta kommunernas översiktsplanering i ett regionalt sammanhang och samlas kring gemensamma framtidsbilder, fortsätter Ulrika.

Vägledande regionplan

Den nya lagen börja gälla den 1 januari 2019. Lagen säger bland annat att Region Skåne får samordningsansvar och i det ingår det att ta fram en regionplan.

Planen ska vara vägledande i kommunernas beslut om översiktsplaner. Planen ska också ge kommunerna vägledning kring hur mark- och vattenområden ska användas, var det går att bygga och hur samverkan ser ut mellan kommunerna och andra aktörer.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter