Några vandrare på bergig väg med havet framför sig

Nu kan du vandra Skåneleden på recept

I år fyller Skåneleden 40 år och det kommer att firas med flera satsningar för att lyfta Skåneleden och vandring med fokus på hälsa. En nyhet är att du nu kan få vandring på Skåneleden på recept.

Vandring blir en del av fysisk aktivitet på recept (FaR), ett samarbete mellan Region Skåne och Skåneidrotten. Det innebär att en läkare, sjukgymnast, sjuksköterska eller annan legitimerad vårdpersonal kan skriva ut vandring på Skåneleden på recept. 

Detta ligger i linje med Region Skånes ambition att få fler att upptäcka vandring och bidra till ett friskare Skåne. 

Vandring för alla

Forskning har visat att vistelse i naturen kan minska stress, öka kroppens förmåga till återhämtning och förbättrar vår koncentrationsförmåga. Vandring är något som nästan alla kan njuta av, det är ett enkelt sätt att komma gång med fysisk aktivitet där du som patient kan börja med en lättare och kort etapp för att sedan våga ta större kliv ut i den skånska naturen. 

Vill du få Skåneleden utskriven på recept? Prata med din vårdkontakt!

Många olika aktiviteter att välja bland

I en onlinedatabas med alla valbara fysiska aktiviteter finns många olika aktiviteter att välja bland, vissa utövas i grupp och andra på egen hand och det handlar främst om motion på lågintensiv nivå, exempelvis gång, simning, och styrketräning. Aktiviteterna är sökbara per kommun och nu finns Skåneledens etapper inlagda så de går att söka.

Databasen hittar du via farskane.se

Om Skåneleden

Region Skåne är sedan 2011 huvudman för den över 130 mil långa Skåneleden, en vandringsled som med sina fem delleder sträcker sig genom nästintill hela landskapet.

Skåneleden i siffror:

  • Över 120 mil markerad och kvalitetssäkrad vandringsled
  • 5 delleder
  • Över 90 etapper
  • Går genom 31 kommuner
  • 1000 markägare ställer sin mark till förfogande för Skåneleden

Skaneleden.se

Om FaR

Skåneidrotten är regional aktivitetssamordnare för Region Skånes satsning på Fysisk aktivitet på recept (FaR). Skåneidrottens uppdrag och ansvar tar vid där hälso- och sjukvårdens ansvar tar slut när en person med ett recept på fysisk aktivitet vill delta i någon av Skåneidrottens eller andra samarbetspartners, så som till exempel privata gym, organiserade aktiviteter.
Farskane.se

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter