Konstnärer får möjlighet att skapa konst för nya sjukhusmiljöer

När Region Skåne bygger nytt är så kallad konstnärlig gestaltning med på ett tidigt skede i planeringsarbetet. Just nu finns flera möjligheter för konstnärer att söka sådana uppdrag.

Region Skåne upphandlar konstnärliga tjänster för att skapa konstnärliga gestaltningar i byggnader i samband med ny- och ombyggnationer av bland annat sjukhus, vårdlokaler och kontor. Konstnärer får på så sätt chans att vara med och skapa specifikt för de nya miljöerna.

Aktuella uppdrag

Just nu finns flera möjligheter för konstnärer att söka uppdrag i Region Skåne, bland annat genom gestaltningsuppdraget för ”Passagen” vid den nya vårdbyggnaden på sjukhusområdet i Malmö.

Är du konstnär och intresserad av att söka?

Konst överallt

Konsten på våra sjukhus ska finnas överallt: ute och inne; på mark och tak; i vårdmiljöer och i personalutrymmen; i entréer och väntrum.

Att utveckla konst för de nya sjukhusområdena är ett sätt att skapa både en hälsofrämjande vårdmiljö och en attraktiv och välkomnande arbetsmiljö.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter