Klimatförändringar oroar skåningarna

En stor majoritet av skåningarna anser att klimatförändringarna är ett allvarligt problem för oss i Sverige och hela 96 procent anser att det är ett allvarligt problem för världen i sin helhet.

Det visar en undersökning gjord på initiativ av Klimatsamverkan Skåne via Region Skånes webbpanel - Skånepanelen. Över 3000 personer svarade på undersökningen.

Vem ska ta ansvar

Majoriteten av de som svarade tar ett eget ansvar för klimatförändringarna, dels av omtanke för kommande generationer och dels av oro för klimatförändringarnas konsekvenser.

Nästan alla skåningar tycker att näringslivet bör ta ett större ansvar för att genomföra åtgärder som minskar klimatpåverkan. Nästan 9 av 10 tycker även att enskilda människor bör ta ett större ansvar, och 80 procent tycker att staten bör styra mer för att minska klimatpåverkan.

Ändra beteende

Flertalet skåningar kan tänka sig att ändra sitt beteende och till exempel välja närproducerad mat, minska sin energiförbrukning, investera i förnybar energiproduktion, minska sin konsumtion av produkter och ändra sina resvanor, för att minska sin klimatpåverkan.

Pris och utbud är för många två viktiga faktorer för att kunna göra klimatsmarta val. Många svarar att om miljö- och klimatvänliga alternativ blev billigare skulle de leva mer klimatsmart.

Även bättre utbud av till exempel cykelvägar och fler turer i kollektivtrafiken skulle bidra till att många skåningar skulle göra fler klimatvänliga val i vardagen.

Om Klimatsamverkan Skåne

Klimatsamverkan Skåne är ett samarbete mellan Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen Skåne. Syftet är att arbeta gemensamt med klimatfrågor i Skåne. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter