Dirigent får Region Skånes kulturpris

Region Skånes kulturpris 2018 går till Sofia Söderberg, som är dirigent, kompositör och arrangör. Samtidigt får Teater 23 Region Skånes kulturpalett.

Region Skåne delar varje år ut ett kulturpris för att premierar en konstnär som bidrar till förnyelse och utveckling av kulturlivet. 

Region Skånes kulturpris 2018 går till Sofia Söderberg, för ett konstnärskap som bidrar till den vokala musikens förnyelse och befäster körsångens ställning såväl i Skåne, som nationellt och internationellt.

Kultur för barn och unga

Region Skånes kulturpalett är ett pris som delas ut till en verksamhet som med framgång utvecklat kultur för, av och med barn och unga. I år går priset till Teater 23. 

Teater 23 hyllas för sitt arbete med nyskrivna pjäser och musik för barn och unga i vilka gruppen utgår från barnets vardag och speglar den mångfald som finns i samhället.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter