Byggstart för ny servicebyggnad på Malmö sjukhusområde

Idag har grävskoporna tagit de första tagen för det som ska bli en ny servicebyggnad på Malmö sjukhusområde. Byggnaden väntas stå färdig hösten 2022.

Den nya servicebyggnaden stärker patientsäkerhet och hållbarhet på Malmö sjukhusområde, och samlar alla servicefunktioner på samma ställe.

Byggnaden blir hjärtat i hela det blodomlopp som förser sjukhusområdets alla verksamheter med det de behöver. I byggnadens bottenplan skapar vi ett utbyggt kulvertsystem med självkörande truckar som säkrare, snabbare och under hela dygnet förser sjukvården med allt som behövs för att kunna bedriva en högklassig och säker vård.

Till servicebyggnaden flyttar också ett toppmodernt labb som vi kopplar till sjukvårdens alla avdelningar och mottagningar via ett modernt rörpostsystem. Det kommer att innebära att allt fler prover kommer att kunna besvaras dygnet runt och dessutom snabbare än idag.

Byggnadens utformning

Servicebyggnaden kommer att bli 25 000 kvadratmeter stor och utgör en väsentlig del av en större omvandling av Malmö sjukhusområde. 

Servicebyggnadens tak är grönt och vilt - en stor tillgång för personal och besökare och för det visuella intrycket inifrån byggnaden. Användningen av gröna tak främjar den biologiska mångfalden. Biotoptaket ger en stor variation av växtlighet, som även är välkomnande för insekter och bin.

Följ arbetet

Du kan också följa arbetet genom stillbilder från arbetsplatsområdet. Bilderna uppdateras var 10 minut.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter