Efterlängtad byggstart i Helsingborg

Onsdagen den 5 september gick starten för uppförandet av en helt ny vårdbyggnad bredvid Helsingborgs lasarett.

2015 togs det första spadtaget i den stora ombyggnationen av Helsingborgs sjukhusområde efter ett beslut om att lokalerna behövde byggas ut och rustas upp. Den östra flygeln och det så kallade Läkarhuset är redan färdigrenoverade. Nu börjar arbetet med den nya sjukhusbyggnaden.

Byggnaden kommer att rymma både somatiska mottagningar, en mer samlad psykiatrisk verksamhet, omklädningsrum, konferensdel, produktionskök och matsal med café.

Byggnadens utformning


Den nya vårdbyggnaden blir 46 000 kvadratmeter, lika stor som sex fotbollsplaner. Byggnaden har formen av fyra kuber som fogas samman av en gemensam låghusdel med ljusgårdar. En 40 meter lång gång kommer att förbinda den nya byggnaden med sjukhusets huvudbyggnad.

Under senhösten 2022 ska de första verksamheterna börja flytta in i den nya vårdbyggnaden.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter