Ny regional utvecklingsdirektör utsedd

Ulrika Geeraedts blir ny utvecklingsdirektör i Region Skåne och tillträder sin tjänst i september.

Ulrika Geeraedts har de senaste tio åren drivit utvecklingsfrågor i offentlig sektor bland annat som näringslivschef. Idag arbetar hon som regional utvecklingsdirektör i Region Jönköping.

- Skånes utveckling är starkt kopplad till övriga världen och för att lyckas som utvecklingsdirektör i Region Skåne måste man kunna lyssna in på förändringarna i vår omvärld och driva resultat utifrån påverkan på Skåne och hela vår verksamhet. Med en internationell bakgrund, ett starkt ledarskap och förståelse för företagarens vardag, har Ulrika rätt profil för jobbet, säger regiondirektör Alf Jönsson.

Arbetat med utvecklingsfrågor i flera år

Ulrika Geeraedts är uppvuxen i Lund men har de senaste 25 åren studerat och arbetat i ett flertal länder och varit verksam inom såväl offentlig som privat verksamhet men hela tiden med fokus på utvecklingsfrågor.

- Som utvecklingsdirektör leder man ofta utvecklingen genom andra organisationer, genom att skapa broar med näringslivets aktörer och bidra till att de får rätt förutsättningar att utveckla sina verksamheter vidare. Jag ser mycket fram emot att driva detta arbete i Skåne som har en speciell plats i mitt hjärta, säger Ulrika Geeraedts. 

Region Skåne arbetar med regionala utvecklingsfrågor för förbättrade kommunikationer, fler framgångsrika företag, nya jobb, ett rikt kulturliv, utbildningstillfällen och minskad miljö- och klimatpåverkan.

Ulrika Geeraedts efterträder Mikael Stamming som utvecklingsdirektör.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter