Miljöpengar bidrog till storkens återkomst

Till 15 september kan man söka bidrag ur Region Skånes miljövårdsfond. Storkprojektet i Skåne är ett projekt som fått hjälp av bidrag ur fonden.Nu kommer boken om vad som fick storkarna att återvända.

1954 häckade det sista storkparet i Skåne. Men tack vare ett mycket ambitiöst uppfödningsprogram har storken nu kommit tillbaka. Region Skåne har sedan regionen bildades bidragit till verksamheten i storkprojektet via miljövårdsfonden.

Lanserar bok om projektet

– Storken är Skånes karaktärsfågel och därför ville vi göra en bok om framgångssagan det skånska Storkprojektet. Det finns nu över hundra frihäckande storkpar i landskapet. Storken är här för att stanna!

Det säger naturfotograf Sven Persson som tillsammans med Per Blomberg står bakom boken ”Storkens återkomst” som lanseras på Falsterbo Birdshow 1–3 september på Falsterbo Strandbad. Här blir det också premiär för en utställning om storken och dess livsmiljö i Skåne.

Sök pengar ur fonden

Boken, utställningen och Storkprojektet har bland annat förverkligats genom bidrag från Region Skånes miljövårdsfond. Fonden stödjer projekt som bidrar till att vårda och utveckla natur- och kulturmiljön i Skåne.

Vill man söka i år är det lite bråttom, sista ansökningsdag är 15 september.

Storkar endast i Skåne

Sven Persson och Per Blomberg är glada för bidraget som möjliggjort deras bok. De menar att storkarnas återkomst i Skåne är en viktig miljövårdssatsning. 

– Skåne är storkens nordligaste utpost i Europa. En utmaning är att locka tillbaka så många som möjligt av storkarna från Afrika, där de bor under hösten och vintern. Det gäller också att öka antalet storkar som når vuxen ålder. Kraftledningarna i Skåne och nöjesjakt när de flyger söderut är två hot mot den växande storkstammen, säger Sven Persson.

Fakta

Storkprojektets målsättning är en vild och flyttande storkstam. Projektet har pågått sedan 1989 och drivs av Naturskyddsföreningen i Skåne tillsammans med Skånes Ornitologiska Förening. De föder upp och släpper ut storkpar och årsungar som ska bygga upp den vilda stammen.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter