Goda råd för att hantera klimatförändringar

Med kust på tre sidor och sitt relativt platta landskap är Skåne extra utsatt för det förändrade klimat vi står inför. Vet du hur du hur du skyddar dig vid nästa stora regnoväder?

Visste du till exempel att du inte ska gå eller cykla genom vatten som rör sig eller överstiger 15 centimeter? Eller att 23 000 bostadshus i Skåne på sikt hotas av stigande havsnivåer?

Tillsammans med bland annat Länsstyrelsen och skånska kommuner startar Region Skåne nu en kampanj för att informera om klimatförändringar och hur du kan rusta dig. 

Alla smarta tips på hur du kan skydda dig innan, under och efter ett kraftigt skyfall finns samlade på klimattips.se.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter