Fyra personer sitter runt bord i kontorsmiljö och diskuterar.

Innovationsarbete

År 2020 ska Skåne vara Europas mest innovativa region. Ett gott innovationsklimat lägger grunden för kunskapsintensiva företag och därmed tillväxt och fler jobb.

I den globala konkurrensen behöver Skåne utvecklas ännu starkare som forsknings- och utvecklingsregion, så att vi kan omvandla våra kunskaper och idéer till konkreta handlingar och resultat – innovationer.

Region Skåne arbetar för att skapa ett gott innovationsklimat, lyfta befintliga företag och stimulera deras innovationsförmåga, export- och utvecklingsmöjligheter.

Det innovativa Skåne

Skåne är redan en av de mest innovativa regionerna i Europa med många kunskapsintensiva bolag med innovativa tjänster och produkter. Här finns en mångfald av aktörer som underlättar för kreativa människor att starta, driva och utveckla sina verksamheter.

Internationell innovationsstrategi

För att stärka Skåne som innovativ region har vi tagit fram en "Internationell innovationsstrategi". Genom att arbeta strategiskt ska Skåne ha en innovationsmiljö som är attraktiv internationellt. I strategin finns målet att Skåne år 2020 ska vara Europas mest innovativa region.

Tre innovationsområden

Den internationella innovationsstrategin pekar ut tre områden där Skåne har bäst förutsättningar att skapa lyckade innovationer. Region Skåne stödjer innovationsklimatet i de tre områdena:

  • smarta material
  • smarta hållbara städer
  • personlig hälsa

Forsknings- och innovationsrådet i Skåne

För att skapa ett gott innovationsklimat i Skåne finns Forsknings- och innovationsrådet i Skåne, Firs. Firs arbetar för att göra Skåne till Europas mest innovativa region och är en samlande kraft och gemensam röst för Skånes tillgångar, behov och möjligheter.

Rådet består av representanter på ledningsnivå från Region Skåne, regionens universitet och högskolor, kommunrepresentanter från bland annat Malmö, Lund, Kristianstad och Helsingborg, Kommunförbundet Skåne, samt näringslivet.

Innovationsupphandling

Region Skåne är en stor inköpare av produkter och tjänster till vår verksamhet. För att skapa en efterfrågan av nya idéer och produkter i Skåne använder vi så kallade innovationsupphandlingar. Det innebär att vi upphandlar i förväg okända lösningar på uppkomna behov eller problem.

Vårt innovationsbolag

Innovation Skåne AB stöttar bland annat nya affärsidéer och erbjuder tjänster inom produktutveckling.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter