• En fläckig ko kikar fram bakom en sten, runt omkring finns fler stenar

    Ales stenar. Foto: Åsa Siller

  • Lättläst text Dölj Lättläst
  • Skriv ut

Marknadsföring av Skåne

Fler företag, investerare och turister ska hitta till Skåne. Det leder till nya affärer och stärker näringslivet. Vi jobbar för att stärka det skånska varumärket. 

Business Region Skåne

Tillsammans med Kommunförbundet Skåne äger vi marknadsbolaget Business Region Skåne. Bolagets huvuduppgift är att marknadsföra Skåne gentemot investerare, turister, filmproducenter och arrangörer av evenemang.

Bolaget är en koncern med fyra dotterbolag: Invest in Skåne, Tourism in Skåne, Event in Skåne och Film i Skåne.

Investeringar – Invest in Skåne

Invest in Skåne arbetar för att fler företag, både utländska och svenska, ska välja att investera i eller förlägga sin verksamhet till Skåne. Dessutom arbetar bolaget även med att hjälpa skånska företag att hitta affärer utomlands.

Besökare – Tourism in Skåne

Fler besökare ska välja Skåne, både svenska och utländska. Fler besökare leder till högre intäkter för restauranger, butiker, hotell och
övriga grenar i besöksnäringen. Tourism in Skåne marknadsför Skåne som turistdestination både i Sverige och utomlands och hjälper den skånska besöksnäringen att utvecklas.

Evenemang – Event in Skåne

När fler stora evenemang förläggs till Skåne, till exempel idrottstävlingar eller konferenser, bidrar det till att skapa uppmärksamhet för Skåne utanför våra gränser. Event in Skåne arbetar för att locka evenemang till Skåne.

Film – Film i Skåne

Skåne är och ska vara en attraktiv plats för filmskapare. Stora filmprojekt för med sig kapital och arbetstillfällen, men viktigare är kanske att stora framgångsrika filmprojekt ofta får internationell spridning som visar upp Skåne utanför Sverige. Film i Skåne jobbar för att främja filmskapande som kulturell näring i Skåne.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.