• En fläckig ko kikar fram bakom en sten, runt omkring finns fler stenar

    Ales stenar. Foto: Åsa Siller

  • Lättläst text Dölj Lättläst

Marknadsföring av Skåne

Fler företag, investerare och turister ska hitta till Skåne. Det leder till nya affärer och stärker näringslivet. Vi jobbar för att stärka det skånska varumärket. 

Business Region Skåne

Business Region Skåne är en bolagskoncern med fyra dotterbolag vars huvuduppgift är att marknadsföra och utveckla Skåne gentemot investerare, turister, filmproducenter och arrangörer av evenemang. Business Region Skåne ägs av Region Skåne.

Evenemang – Event in Skåne

När stora evenemang förläggs till Skåne, till exempel idrottstävlingar eller konferenser, bidrar det till att fler besökare kommer till Skåne. Dessutom skapar stora evenemang uppmärksamhet för Skåne utanför våra gränser. Event in Skåne arbetar för att locka evenemang till Skåne.

Besökare – Tourism in Skåne

Som regional DMO (Destination Management Organisation) är det Tourism in Skånes uppdrag att utveckla Skåne som hållbar och attraktiv destination. Det görs genom att stärka besöksnäringen, verka för gränsöverskridande innovation, samverka med partners och bygga ett starkt skånskt varumärke både nationellt och internationellt.

Film – Film i Skåne

Skåne är och ska vara en attraktiv plats för filmskapare. Stora filmprojekt för med sig kapital och arbetstillfällen, men viktigare är kanske att stora framgångsrika filmprojekt ofta får internationell spridning som visar upp Skåne utanför Sverige.

Film i Skåne jobbar för att främja filmskapande som kulturell näring i Skåne och filmens roll som konstnärligt uttryck. Genom den filmproduktion och annan filmverksamhet som äger rum i regionen stärks bilden av Skåne även hos de egna invånarna. 

Investeringar och expansion - Invest in Skåne

Invest in Skåne har i uppdrag att arbeta med export- och investeringsfrämjande i Skåne. Som en del av Business Region Skåne har vi i uppdrag att öka regionens internationalisering och positionera Skåne som en affärsregion i världsklass med hög livskvalitet. Bolaget tillhandahåller professionell rådgivning och tjänster till internationella företag som överväger Skåne för framtida investeringar och vi hjälper regionala företag att växa internationellt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.