• Lättläst Dölj Lättläst
  • Skriv ut

Kultur som näring

Kulturella och kreativa näringar (KKN) är viktiga för den regionala utvecklingen och spelar en nyckelroll i Region Skånes arbete för att bli Europas mest innovativa region 2020.

Till kulturella och kreativa näringar (KKN) räknas verksamheter inom arkitektur, form och design, film och foto, konst, mode, litteratur, musik, scenkonst, spel och media, måltid, turism och besöksnäring, och upplevelsebaserat lärande.

Kulturella och kreativa näringar är ofta småskaliga och kan drivas i såväl stadsmiljöer som på landsbygden.

Ger jobb

Kulturella och kreativa näringar har betydelse för den regionala utvecklingen på flera sätt. De bidrar till kulturutveckling, arbetstillfällen, turismintäkter, identitetsskapande och en god livsmiljö.

KKN näringar omsätter närmare 4,7 procent av arbetskraften i Sverige. I Skåne finns cirka 14 000 företag som kan relateras till sektorn.

Regional strategi för kulturella och kreativa näringar

Den regionala strategi syftar till att utveckla entreprenörskap och företagande inom kulturella och kreativa näringar.

Det handlar om att skapa förutsättningar så att fler får möjlighet att bidra till den regionala tillväxten. Det är viktigt inte minst för att Skåne ska nå visionen om att bli Europas mest innovativa region 2020. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter