• Kim Bodnia as Martin Sofia Helin as Saga i tv-serien Bron.

    Den dansk-svenska tv-serien Bron har producerats i samarbete med bland annat Film i Skåne. Serien har sålts till över 50 länder.

  • Glaskonst av Elna Jolom, Österlens glashytta. Skåne är en av landets starkaste bildkonst- och formregioner.

    Österlens glashytta lockar turister hela året. Skåne är en av landets starkaste bildkonst- och formregioner. Foto: Emilia Söelund.

  • Lättläst text Dölj Lättläst

Kultur som näring

Kulturella och kreativa näringar (KKN) är viktiga för den regionala utvecklingen och bidrar till sysselsättning, innovation, attraktionskraft och tillväxt.

Till kulturella och kreativa näringar (KKN) räknas verksamheter inom arkitektur, form och design, film och foto, konst, mode, litteratur, musik, scenkonst samt spel och media.

Kulturella och kreativa näringar är ofta småskaliga och kan drivas i såväl stadsmiljöer som på landsbygden.

Ger jobb

Kulturella och kreativa näringar har betydelse för den regionala utvecklingen på flera sätt. De bidrar till kulturutveckling, arbetstillfällen, turismintäkter, identitetsskapande och en god livsmiljö.

I Skåne är drygt 20 000 sysselsatta inom sektorn. I Skåne har antalet företag i KKN-branscherna ökat från cirka 14 000 till drygt 16 000 mellan 2011 och 2018.

Regional strategi för kulturella och kreativa näringar

Den regionala strategi syftar till att utveckla entreprenörskap och företagande inom kulturella och kreativa näringar.

Det handlar om att skapa förutsättningar så att fler får möjlighet att bidra till den regionala tillväxten.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.