• Kim Bodnia as Martin Sofia Helin as Saga i tv-serien Bron.

    Den dansk-svenska tv-serien Bron har producerats i samarbete med bland annat Film i Skåne. Serien har sålts till över 50 länder.

  • Glaskonst av Elna Jolom, Österlens glashytta. Skåne är en av landets starkaste bildkonst- och formregioner.

    Österlens glashytta lockar turister hela året. Skåne är en av landets starkaste bildkonst- och formregioner. Foto: Emilia Söelund.

  • Lättläst text Dölj Lättläst
  • Skriv ut

Kultur som näring

Kulturella och kreativa näringar (KKN) är viktiga för den regionala utvecklingen och bidrar till sysselsättning, innovation, attraktionskraft och tillväxt.

Till kulturella och kreativa näringar (KKN) räknas verksamheter inom arkitektur, form och design, film och foto, konst, mode, litteratur, musik, scenkonst, spel och media, måltid, turism och besöksnäring, och upplevelsebaserat lärande.

Kulturella och kreativa näringar är ofta småskaliga och kan drivas i såväl stadsmiljöer som på landsbygden.

Ger jobb

Kulturella och kreativa näringar har betydelse för den regionala utvecklingen på flera sätt. De bidrar till kulturutveckling, arbetstillfällen, turismintäkter, identitetsskapande och en god livsmiljö.

I Skåne är drygt 20 000 sysselsatta inom sektorn. I Skåne har antalet företag i KKN-branscherna ökat från ca 14 000 till drygt 16 000 mellan 2011 och 2018.

Regional strategi för kulturella och kreativa näringar

Den regionala strategi syftar till att utveckla entreprenörskap och företagande inom kulturella och kreativa näringar.

Det handlar om att skapa förutsättningar så att fler får möjlighet att bidra till den regionala tillväxten. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter