Företagsutveckling och entreprenörskap

Fler behöver starta och driva företag i Skåne. Region Skåne stöttar entreprenörer i deras idéutveckling och hjälper befintliga företag att utvecklas vidare.

Region Skånes arbete inom entreprenörskap handlar om att kreativa idéer och tankar omvandlas till konkurrenskraftiga affärsmodeller och företag. Vi ser till att entreprenörer som vill starta eget får stöd och rådgivning för att kunna skapa affärsmodeller.

Vårt arbete inom företagsutveckling handlar om att redan befintliga företag ska kunna utvecklas, till exempel genom utbildning, kompetensutveckling eller finansieringsmöjligheter. Det kan bland annat handla om att hjälpa företagare att hitta nya marknader, även utanför Sveriges gränser.

Nätverk och tjänster för företagare

En bra metod för att utveckla företag och stimulera till nya affärsmodeller är att skapa nätverk där företagare och kompetenser kan mötas. Region Skåne bidrar till att nya nätverk skapas och hjälper företagare att hitta dit.

Samhällsentreprenörskap

Goda idéer och entreprenörskap finns inte bara i det privata näringslivet, utan även inom den ideella eller idéburna sektorn. Människor som tar initiativ och förbättrar samhället för allas bästa, de är samhällsentreprenörer. De blir allt viktigare när samhället möter nya utmaningar.

Tillsammans med den idéburna sektorn har vi enats om en överenskommelse för skapa ett långsiktigt hållbart Skåne genom att stärka samspelet mellan den offentliga och idéburna sektorn.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter