Två unga killar och en tjej går över en gård, bakom sig har de en stor byggnad.

Arbetsmarknad

Att fler har ett arbete att gå till är en avgörande framtidsfråga. Region Skåne gör flera insatser för att stimulera arbetsmarknaden.

Skåne har lägst sysselsättningsgrad i Sverige och arbetslösheten bland ungdomar och utrikesfödda är hög. En hög arbetslöshet påverkar förutom individen även samhället genom minskade skatteintäkter.

Bra kollektivtrafik viktig för arbetsmarknaden

För att underlätta matchningen på arbetsmarknaden arbetar Region Skåne för att Skåne ska bli en sammanhållen geografisk arbetsmarknadsregion i stället för flera små. Det betyder att det ska bli enklare att ta ett jobb, eller hitta personal, i hela Skåne. 

För att detta ska vara möjligt planerar vi för en stärkt skånsk infrastruktur och vi förbättrar hela tiden kollektivtrafiken. 

Insatser för unga på arbetsmarknaden

Region Skåne stödjer och samarbetar med ett flertal aktörer från grundskolan till högskole- och universitetsnivå för att utveckla entreprenörskap och för att skola, arbetsliv och utbildningssystem ska samverka.

Kompetenssamverkan Skåne

Region Skåne har av regeringen fått i uppdrag att upprätta en regional kompetensplattform där kommuner, näringsliv och statliga myndigheter kan föra samtal om den skånska arbetsmarknadens behov.

Det har resulterat i bildandet av Kompetenssamverkan Skåne, KoSS. KoSS vill skapa en samsyn med flera aktörer kring hur arbetet med kompetensförsörjning ska bedrivas framöver i Skåne. I uppdraget ingår även att göra analyser och prognoser över den skånska arbetsmarknaden.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter