Två unga killar och en tjej går över en gård, bakom sig har de en stor byggnad.

Arbetsmarknad

Att fler har ett arbete att gå till är en avgörande framtidsfråga. Region Skåne gör flera insatser för att stimulera arbetsmarknaden.

Skåne har lägst sysselsättningsgrad i Sverige och arbetslösheten bland ungdomar och utrikesfödda är hög. En hög arbetslöshet påverkar förutom individen även samhället genom minskade skatteintäkter.

Bra kollektivtrafik viktig för arbetsmarknaden

För att underlätta matchningen på arbetsmarknaden arbetar Region Skåne för att Skåne ska bli en sammanhållen geografisk arbetsmarknadsregion i stället för flera små. Det betyder att det ska bli enklare att ta ett jobb, eller hitta personal, i hela Skåne. 

För att detta ska vara möjligt planerar vi för en stärkt skånsk infrastruktur och vi förbättrar hela tiden kollektivtrafiken. 

Insatser för unga på arbetsmarknaden

Region Skåne stödjer och samarbetar med ett flertal aktörer från grundskolan till högskole- och universitetsnivå för att utveckla entreprenörskap och för att skola, arbetsliv och utbildningssystem ska samverka.

Kompetenssamverkan Skåne

För att lyckas med regional kompetensförsörjning krävs samverkan med Skånska nyckelaktörer som kommuner, näringsliv och statliga myndigheter.

Region Skåne har fått i uppdrag av regeringen att upprätta en regional kompetenssamverkansplattform med syftet är att skapa ett brett engagemang, kunskap och ägandeskap i frågan. I uppdraget ingår även att göra analyser och prognoser över den skånska arbetsmarknaden.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.