• Människor på tågstation. Foto: News Öresund

    Foto: News Öresund

  • Lättläst text Dölj Lättläst

Näringsliv, innovation och arbetsmarknad

Näringslivet har en viktig roll för att skapa ett Skåne med låg arbetslöshet och hållbar tillväxt. Region Skåne stöttar företagare, främjar innovationer, marknadsför Skåne och stimulerar arbetsmarknaden.

Skåne har goda förutsättningar att bli en hållbar tillväxtmotor med bra internationellt anseende. Vi har ett bra geografiskt läge i Öresundsregionen och norra Europa, med Köpenhamn som närmaste granne.

Men det finns utmaningar, till exempel den höga arbetslösheten, främst bland ungdomar. Skåne har den lägsta sysselsättningsgraden av alla län i Sverige och därmed ett lågt skatteunderlag.

Målsättningar för Skåne

För att stärka näringslivet och sätta fler i arbete krävs flera insatser och en gemensam strategi. Skånes regionala utvecklingsstrategi, Det öppna Skåne 2030, pekar ut vägen med ställningstagandet: "Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor."

Vår roll är att verka som koordinator, inspiratör och samlande kraft för näringslivsutvecklingen i Skåne. Vi skapar goda förutsättningar för bland annat: affärsutveckling, ett gott innovationsklimat, entreprenörskap, företagsutveckling kompetensutveckling och produktutveckling.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.