• Människor på tågstation. Foto: News Öresund

    Foto: News Öresund

  • Lättläst text Dölj Lättläst
  • Skriv ut

Näringsliv, innovation och arbetsmarknad

Näringslivet har en viktig roll för att skapa ett Skåne med låg arbetslöshet och hållbar tillväxt. Region Skåne stöttar företagare, främjar innovationer, marknadsför Skåne och stimulerar arbetsmarknaden.

Skåne har goda förutsättningar att bli en hållbar tillväxtmotor med bra internationellt anseende. Vi har ett bra geografiskt läge i Öresundsregionen och norra Europa, med Köpenhamn som närmaste granne.

Men det finns utmaningar, till exempel den höga arbetslösheten, främst bland ungdomar. Skåne har den lägsta sysselsättningsgraden av alla län i Sverige och därmed ett lågt skatteunderlag.

Målsättningar för Skåne

För att stärka näringslivet och sätta fler i arbete krävs flera insatser och en gemensam strategi. Skånes regionala utvecklingsstrategi, Det öppna Skåne 2030, pekar ut vägen med ställningstagandet: "Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor."

Region Skånes målsättning är att Skåne ska vara Europas mest innovativa region år 2020.

Vår roll är att verka som koordinator, inspiratör och samlande kraft för näringslivsutvecklingen i Skåne. Vi skapar goda förutsättningar för bland annat: affärsutveckling, ett gott innovationsklimat, entreprenörskap, företagsutveckling kompetensutveckling och produktutveckling.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter