Miljöarbete inom Region Skåne

Region Skånes verksamhet ska främja hållbarhet i tre dimensioner; ekologisk, social och ekonomisk. Miljöfrågorna är en del av den ekologiska hållbarheten. De är långsiktiga och centrala för vår framtid och de styrs från Miljöprogram för Region Skåne.

Region Skånes breda och omfattande verksamhet medför att vi påverkar miljön på flera olika sätt. Vi använder energi i form av värme, kyla och el till våra fastigheter och i form av drivmedel till våra resor och transporter. Vi använder material som bidrar till uppkomst av avfall och vi använder kemikalier som vid felhantering riskerar att påverka både hälsa och miljö.

Denna användning av energi och resurser behövs för att våra verksamheter ska fungera, men genom god planering, aktiva val och prioriteringar kan våra verksamheter minska sin miljöpåverkan. Genom ett aktivt miljöarbete med att främja lokal miljö och hälsa, hållbar resursanvändning och utvecklandet av en stark miljöprofil bidrar Region Skåne till att skapa en attraktiv och hållbar region.

Fyra interna miljömål

Miljöprogrammet anger fyra övergripande interna mål:

  • Fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad verksamhet
  • Hälsosam miljö
  • Hållbar resursanvändning
  • Stark miljöprofil

Regiongemensamt miljöledningssystem

För att på bästa sätt arbeta med miljöfrågor har Region Skåne valt att externt certifiera ett regiongemensamt miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015. Syftet är att säkerställa ett systematiskt miljöarbete. Det gäller samtliga förvaltningar inom Region Skåne.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.