Miljöarbete inom Region Skåne

Region Skånes verksamhet ska främja hållbarhet i tre dimensioner; ekologisk, social och ekonomisk. Miljöfrågorna är en del av den ekologiska hållbarheten. De är långsiktiga och centrala för vår framtid och de styrs från Miljöprogram för Region Skåne.

Region Skånes breda och omfattande verksamhet medför att vi påverkar miljön på flera olika sätt. Vi använder energi i form av värme, kyla och el till våra fastigheter och i form av drivmedel till våra resor och transporter. Vi använder material som bidrar till uppkomst av avfall och vi använder kemikalier som vid felhantering riskerar att påverka både hälsa och miljö.

Denna användning av energi och resurser behövs för att våra verksamheter ska fungera, men genom god planering, aktiva val och prioriteringar kan våra verksamheter minska sin miljöpåverkan. Genom ett aktivt miljöarbete med att främja lokal miljö och hälsa, hållbar resursanvändning och utvecklandet av en stark miljöprofil bidrar Region Skåne till att skapa en attraktiv och hållbar region.

Fyra interna miljömål

Miljöprogrammet anger fyra övergripande interna mål:

  • Fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad verksamhet
  • Hälsosam miljö
  • Hållbar resursanvändning
  • Stark miljöprofil

Regiongemensamt miljöledningssystem

För att på bästa sätt arbeta med miljöfrågor har Region Skåne valt att externt certifiera ett regiongemensamt miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015. Syftet är att säkerställa ett systematiskt miljöarbete. Det gäller samtliga förvaltningar inom Region Skåne.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter