Skåneleden och strövområden

Region Skåne är huvudman för och utvecklar den drygt 100 mil långa Skåneleden. Vi arbetar för att göra skånska natur- och strövområden attraktiva och välbesökta.

Leden erbjuder milslånga vandringar med övernattning i naturen men också mindre ansträngande dagsetapper.

Vi arbetar för att leden ska erbjuda service och upplevelser för alla. Med Skånetrafiken gör vi leden tillgänglig från hela Skåne.

Region Skåne har huvudansvaret för Skåneleden, Stiftelsen Skånska Landskap ansvarar för förvaltning av leden och totalt 29 kommuner ansvarar för all skötsel.

Stiftelsen Skånska landskap

Region Skåne har gett Stiftelsen Skånska landskap uppdraget att förvalta och sköta ett 20-tal strövområden runt om i Skåne som erbjuder fiske, paddling, bad och vacker natur. Flera områden är tillgängliga även för personer med rörelsehinder.

Stiftelsen bildades 2004 av Region Skåne med uppdrag att skydda, bevara, restaurera och utveckla natur- och kulturmiljöer samt att främja friluftslivet. Sedan 2010 är stiftelsen en självständig organisation men med ekonomiskt stöd från Region Skåne.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter