Hus i solnedgång över havet
  • Lättläst text Dölj Lättläst

Frisk och hälsosam miljö

Skånes miljö ska vara frisk och hälsosam. Region Skåne jobbar på olika sätt för att begränsa föroreningar och andra farliga ämnen i naturen.

En frisk natur och miljö är en förutsättning för en hållbar tillväxt och utveckling av Skåne. En frisk miljö skapar livskvalitet i Skåne vilket stärker attraktionskraften.

Skapa förutsättningar för miljövänliga alternativ

Region Skåne arbetar för att stärka möjligheterna för nya smarta lösningar som begränsar föroreningarna i Skånes natur. Vi vill skapa förutsättningar för ett skånskt näringsliv som kan konkurrera med miljöambitioner och hög kvalitet.

Skåne är omgivet av hav i tre väderstreck och sjöfarten runt Skåne är omfattande. Vi stöttar och driver projekt som bidrar till en hållbar sjöfart och havsmiljö.

Ansvarsfull läkemedelshantering

Region Skåne har ansvar för vården i Skåne och våra läkare skriver ut stora mängder läkemedel för att behandla våra patienter. Men många läkemedel påverkar miljön negativt, bland annat genom att störa hormonsystem och reproduktionsförmåga hos djur.

Vi försöker minska våra lager av läkemedel för att undvika att mediciner behöver slängas för att de blivit för gamla.

Vi gör systematiska läkemedelsgenomgångar för vissa patientgrupper för att minska läkemedelsanvändningen. Dessutom bidrar vi till forskning om läkemedel i avloppsvatten.

Minskad förskrivning av antibiotika

En stor antibiotikaanvändning innebär en ökad risk för att bakterier ska bli resistenta vilket minskar våra möjligheter att behandla allvarliga infektioner. När antibiotika når naturen kan den påverka djurlivet i Skåne negativt.

Vi arbetar för att minska användningen av antibiotika i vården. Regeringens långsiktiga mål är att sänka antibiotikaanvändningen till 250 recept per 1000 invånare. Användningen i Skåne har legat högt, men har minskat successivt och år 2020 var det 261 antibiotikarecept per 1000 invånare som hämtades ut.

Minskad användning av kemikalier

Region Skåne använder flera kemikalier i verksamheten, främst i sjukvården, som om de når miljön är skadliga. Vi arbetar för att byta ut eller minska de kemikalier som utgör störst påverkan på vår hälsa och miljö.

Genom övergång till digital röntgen har vi minskat användningen av kemikalier med 200 ton per år.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.