• Lättläst text Dölj Lättläst

Fossilbränslefritt Skåne

Fossila bränslen som olja, bensin, kol och naturgas bidrar till växthuseffekten. Därför arbetar vi för att främja förnybara energislag och bränslen i Skåne som biogas, vindkraft och solenergi.

I vårt uppdrag ingår att stödja näringslivsutveckling och forskning i Skåne som utvecklar lösningar på klimatproblemen. Vi strävar efter att förbättra kollektivtrafiken för att fler ska känna att den är det bästa resealternativet.

100 procent fossilbränslefritt Skåne

Vi har tillsammans med Länsstyrelsen och kommunerna i Skåne tagit initiativ till Klimatsamverkan Skåne och mellan 2010 och 2020 drev vi utmaningen "100 procent fossilbränslefritt Skåne 2020". Över 300 företag, offentliga organisationer, föreningar och privatpersoner skrev under och arbetade under åren för att få bort fossila bränslen från både el, värme och transporter. Det är flera organisationer, bland annat Region Skåne, som lyckats fasa ut användningen av fossila bränslen från både el, värme och transporter.

I Klimat- och energistrategin för Skåne, som Länsstyrelsen, Region Skåne och Skånes Kommuner gemensamt har arbetat fram, finns mål om att hela Skåne ska minska sin klimatpåverkan och bli fossilbränslefri till 2030. I strategin finns också prioriterade åtgärder och utpekade aktörer.

Kollektivtrafiken

Från december 2018 drivs Skånetrafikens samtliga cirka 1000 bussar på enbart förnybara bränslen såsom biogas, förnybar el märkt med ”Bra Miljöval” eller biodiesel. Redan 2009 övergick tågtrafiken i Skåne till förnybar el.

Det betyder att all allmän kollektivtrafik i Skåne är fossilbränslefri.

Biogasproduktion

I Skåne finns goda förutsättningar för att framställa biogas från till exempel restprodukter i jordbruks- och livsmedelssektorn. Biogasen kan användas som drivmedel för fordon eller i till exempel uppvärmning eller industriprocesser. Region Skåne arbetar för att främja produktion, distribution och användning av biogas, vilket kan leda till 1000-tals nya gröna jobb.

Vindkraft

Region Skåne äger sex vindkraftverk i Hultsfreds kommun. Vindkraftverken invigdes 2016. De producerar motsvarande 40 procent av Region Skånes elbehov.

Den förnybara elen ska bidra till en bättre miljö och också sänka kostnaderna för elanvändning i våra verksamheter.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.