• Lättläst text Dölj Lättläst
  • Skriv ut

Fossilbränslefritt Skåne

Fossila bränslen som olja, bensin, kol och naturgas bidrar till växthuseffekten. Därför arbetar vi för att främja förnybara energislag och bränslen i Skåne som biogas, vindkraft och solenergi.

I vårt uppdrag ingår att stödja näringslivsutveckling och forskning i Skåne som utvecklar lösningar på klimatproblemen. Vi strävar efter att förbättra kollektivtrafiken för att fler ska känna att den är det bästa resealternativet.

100 procent fossilbränslefritt Skåne 2020

Vi har tillsammans med Länsstyrelsen och kommunerna i Skåne tagit initiativ till Klimatsamverkan Skåne och mellan 2010 och 2020 drev vi utmaningen "100 procent fossilbränslefritt Skåne 2020". Över 300 företag, offentliga organisationer, föreningar och privatpersoner skrev under och arbetade under åren för att få bort fossila bränslen från både el, värme och transporter. Det är flera organisationer, bland annat Region Skåne, som lyckats fasa ut all användning av fossila bränslen.

I Klimat- och energistrategin för Skåne, som Länsstyrelsen, Region Skåne och Skånes Kommuner gemensamt har arbetat fram, finns mål om att hela Skåne ska minska sin klimatpåverkan och bli fossilbränslefri till 2030. I strategin finns också prioriterade åtgärder och utpekade aktörer.

Kollektivtrafiken

Från december 2018 drivs Skånetrafikens samtliga cirka 1000 bussar på enbart förnybara bränslen såsom biogas, förnybar el märkt med ”Bra Miljöval” eller biodiesel. Redan 2009 övergick tågtrafiken i Skåne till förnybar el. 

Det betyder att all allmän kollektivtrafik i Skåne är fossilbränslefri.

Biogasproduktion

I Skåne finns goda förutsättningar för att framställa biogas. Region Skåne leder arbetet med Skånes färdplan för biogas som undertecknats av över 50 aktörer i Skåne för att gemensamt främja produktion, distribution och användning av biogas. Arbetet kan leda till 1000-tals nya gröna jobb.

Vindkraft

Region Skåne äger sex vindkraftverk i Hultsfreds kommun. Vindkraftverken invigdes 15 april 2016. De producerar motsvarande 40 procent av Region Skånes elbehov.

Den förnybara elen ska bidra till en bättre miljö och också sänka kostnaderna för elanvändning i våra verksamheter.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter