• Lättläst text Dölj Lättläst
  • Skriv ut

Fossilbränslefritt Skåne 2020

Tillsammans med Länsstyrelsen och kommunerna i Skåne har vi tagit initiativ till utmaningen "100 procent fossilbränslefritt Skåne 2020".

Fossila bränslen som olja, bensin, kol och naturgas bidrar till växthuseffekten. Därför arbetar vi för att främja förnybara energislag och bränslen i Skåne som biogas, vindkraft och vätgas.

I vårt uppdrag ingår att stödja näringslivsutveckling och forskning i Skåne som utvecklar lösningar på klimatproblemen. Vi strävar efter att förbättra kollektivtrafiken för att fler ska känna att den är det bästa resealternativet.

100 procent fossilbränslefritt Skåne 2020


Vi har tillsammans med Länsstyrelsen och kommunerna i Skåne tagit initiativ till Klimatsamverkan Skåne och utmaningen "100 procent fossilbränslefritt Skåne 2020". Flera kommuner, företag och organisationer har anslutit sig.

Utmaningen innebär att vara 100 procent fossilbränslefria:

  • i energianvändningen i alla hus
  • i alla transporter
  • i all elanvändning

Kollektivtrafiken

Från december 2018 drivs Skånetrafikens samtliga 1032 bussar på enbart förnybara bränslen såsom biogas, förnybar el märkt med ”Bra Miljöval” eller biodiesel. Redan 2009 övergick tågtrafiken i Skåne till förnybar el. 

Det betyder att all allmän kollektivtrafik i Skåne är fossilbränslefri.

Biogasproduktion

I Skåne finns goda förutsättningar för att framställa biogas. Region Skåne leder arbetet med Skånes färdplan för biogas som undertecknats av över 50 aktörer i Skåne för att gemensamt främja produktion, distribution och användning av biogas. Arbetet kan leda till 1000-tals nya gröna jobb

Vindkraft

Region Skåne äger sex vindkraftverk i Hultsfreds kommun. Vindkraftverken invigdes 15 april 2016.  De producerar motsvarande 40 procent av Region Skånes elbehov.

Den förnybara elen ska bidra till en bättre miljö och också sänka kostnaderna för elanvändning i våra verksamheter.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter