Don’t be a fossil – åk kollektivt!

Fossilbränslefritt Skåne 2020

Region Skånes mål är att hela Skåne är fritt från fossila bränslen i uppvärmning, elproduktion och transporter år 2020.

Fossila bränslen som olja, bensin, kol och naturgas bidrar till växthuseffekten. Därför arbetar vi för att främja förnybara energislag och bränslen i Skåne som biogas, vindkraft och vätgas.

I vårt uppdrag ingår att stödja näringslivsutveckling och forskning i Skåne som utvecklar lösningar på klimatproblemen. Vi strävar efter att förbättra kollektivtrafiken för att fler ska känna att den är det bästa resealternativet.

100 procent fossilbränslefritt Skåne 2020


Vi har tillsammans med Länsstyrelsen och kommunerna i Skåne tagit initiativ till Klimatsamverkan Skåne och utmaningen "100 procent fossilbränslefritt Skåne 2020". Flera kommuner, företag och organisationer har anslutit sig.

Utmaningen innebär att vara 100 procent fossilbränslefria:

  • i energianvändningen i alla hus
  • i alla transporter
  • i all elanvändning

Biogasproduktion

I Skåne finns goda förutsättningar för att framställa biogas. Region Skåne leder arbetet med Skånes färdplan för biogas som undertecknats av över 50 aktörer i Skåne för att gemensamt främja produktion, distribution och användning av biogas. Arbetet kan leda till 1000-tals nya gröna jobb

Vindkraft

Region Skåne äger sex vindkraftverk i Hultsfreds kommun. Vindkraftverken invigdes 15 april 2016.  De producerar motsvarande 40 procent av Region Skånes elbehov.

Den förnybara elen ska bidra till en bättre miljö och också sänka kostnaderna för elanvändning i våra verksamheter.

Egna fordon

Region Skåne har drygt 600 egna fordon, varav majoriteten är personbilar och resten lätta eller tunga lastbilar. Av det totala antalet fordon är 86 procent miljöfordon, av personbilarna är 95 procent miljöbilar. Majoriteten av bilarna drivs på biogas och det finns även två vätgasbilar.

Genom att satsa på vätgasbilar hoppas vi kunna vidga marknaden och bana väg för fler att satsa på vätgas som drivmedel.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter