• Lättläst Dölj Lättläst
  • Skriv ut

Miljö och natur

En god miljö och natur bidrar till Skånes utveckling. Region Skånes roll är att tillsammans med andra aktörer driva utvecklingen åt rätt håll, och att som stor organisation själv ta täten.

Grunden för Region Skånes miljöarbete är att skapa förutsättningar för innovationer, företagande och jobb som bidrar med lösningar på Skånes miljöproblem.

Stärka Skånes miljö

Vi arbetar genom att påverka och samarbeta med kommunerna, näringslivet, länsstyrelsen, forskning och flera organisationer för att stärka Skånes goda miljö och natur.

Syftet med Region Skånes miljöarbete är bland annat att:

  • stärka biogas, vätgas och förnybar el som fordonsbränsle och uppvärmning
  • skapa förutsättningar för ett hållbart skogs- och jordbruk
  • främja hållbar stadsutveckling
  • utveckla och anpassa kusterna för högre havsnivåer och utveckla en hållbar sjöfart
  • öka tillgängligheten till natur, rekreation och friluftsliv.

Miljöarbete inom Region Skåne

Region Skåne kan själv vara ett föredöme. Genom att ta täten, och ställa krav på dem vi samarbetar med, kan vi påverka en stor del av Skåne och bana väg för andra att följa oss. 

År 2020 ska all vår verksamhet vara klimatneutral, vilket betyder att vi inte ska släppa ut några växthusgaser. Vi ska också sluta använda fossila bränslen för uppvärmning, transporter och elanvändning.

Vi ska nå målen genom att bland annat:

  • energieffektivisera våra sjukhus och fastigheter
  • sträva efter att göra Skånetrafiken fri från fossila bränslen senast 2020

För att på bästa sätt arbeta med miljöfrågor har Region Skåne valt att externt certifiera ett regiongemensamt miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015. Det gäller samtliga förvaltningar inom Region Skåne.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter