• Två vuxna, två barn på vandring

    Foto: Johan Hammar

  • Lättläst text Dölj Lättläst

Miljö och natur

En god miljö och natur bidrar till Skånes utveckling. Region Skånes roll är att tillsammans med andra aktörer driva utvecklingen åt rätt håll, och att som stor organisation själv ta täten.

Grunden för Region Skånes miljöarbete är att skapa förutsättningar för innovationer, företagande och jobb som bidrar med lösningar på Skånes miljöproblem.

Stärka Skånes miljö

Vi arbetar genom att påverka och samarbeta med kommunerna, näringslivet, länsstyrelsen, forskning och flera organisationer för att stärka Skånes goda miljö och natur.

Syftet med Region Skånes miljöarbete är bland annat att:

  • stärka biogas, vätgas och förnybar el som fordonsbränsle och uppvärmning
  • skapa förutsättningar för ett hållbart skogs- och jordbruk
  • främja hållbar stadsutveckling
  • utveckla och anpassa kusterna för högre havsnivåer och utveckla en hållbar sjöfart
  • öka tillgängligheten till natur, rekreation och friluftsliv.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.