• Två vuxna, två barn på vandring

    Foto: Johan Hammar

  • Lättläst text Dölj Lättläst

Miljö och natur

En god miljö och natur bidrar till Skånes utveckling. Region Skånes roll är att tillsammans med andra aktörer driva utvecklingen åt rätt håll, och att som stor organisation själv ta täten.

Grunden för Region Skånes miljöarbete är att skapa förutsättningar för innovationer, företagande och jobb som bidrar med lösningar på Skånes miljöproblem och klimatpåverkan.

Stärka Skånes miljö

Vi arbetar genom att påverka och samarbeta med kommunerna, näringslivet, länsstyrelsen, forskning och flera organisationer för att stärka Skånes goda miljö och natur.

Syftet med Region Skånes miljöarbete är bland annat att:

  • Stärka och utveckla Skånes system för värme och energiförsörjning så att det blir hållbart, fossilfritt och flexibelt.

  • Skapa förutsättningar för ett hållbart och cirkulärt jordbruks- och livsmedelssystem och säkra vattenförsörjningen.

  • Stötta näringslivets gröna omställning mot mer resurseffektiva och miljömässigt hållbara processer och produkter.

  • Främja hållbar stadsutveckling.

  • Utveckla och anpassa kusterna för högre havsnivåer och utveckla en hållbar sjöfart.

  • Öka tillgängligheten till natur, rekreation och friluftsliv.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.