Hälso- och sjukvårdsnämnden sammanträder

Protokoll

Protokoll ej publicerat

Dagordning

Dagordning ej publicerad

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter