Konferens Framtidens patientupplevelse

Konferens: Framtidens patientupplevelse

Dagens invånare och patienter vill inte vara passiva mottagare av vård. Förväntningarna på vårdupplevelsen är höga. Samtidigt bidrar bättre upplevelser till medicinska resultat.

Men vad krävs av hälso- och sjukvården för att möjliggöra upplevelser i världsklass? Hur får vi empati genom hela organisationen där alla involverade, inte bara vårdprofessionen, ser sin betydelse för upplevelse och resultat. 

Dagens Medicin och Region Skåne samarrangerar konferensen om hälso- och sjukvårdens paradigmskifte 17 september i Malmö.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter