RFI – Request For Information

För att få mer information om produkter och tjänster på marknaden inför en upphandling använder Region Skånes upphandlingsverksamhet sig av RFI - Request For Information. 

RFI innebär att företag får möjlighet att lämna information om bland annat företaget och dess varor och tjänster. Region Skåne använder sig av den inkomna informationen vid utformning av förfrågningsunderlag i kommande upphandling.

Aktuella RFI - Request For Information

  • Informations- och riskhanteringssystem

    Mejla Contact och ange önskade mötestider inom ramen för föreslagna tillfällen i dokumentet Underlag för RFI.

    Sista svarsdatum är senast fem dagar innan bokat möte. Ifylld RFI mejlas till Contact  

    Att delta i en RFI är frivilligt och inte en förutsättning för att kunna delta i kommande upphandling. Det utgår ingen ekonomisk ersättning för inskickade svar. 

    Tänk på att all e-post, handlingar eller brev som skickas till Region Skåne blir allmän handling, som också kan bli en offentlig handling.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter