Extern remiss

Extern remiss innebär att Region Skåne ger företag och organisationer möjlighet att lämna synpunkter på utkastet till upphandlingsdokumenten innan upphandlingen annonseras. 

När publiceringstiden för den externa remissen har gått ut går vi igenom de synpunkter som kommit in och tar därefter ställning till eventuell förändring av upphandlingsdokumenten.

Aktuella externa remisser

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!