Extern remiss

Extern remiss innebär att Region Skåne ger företag och organisationer möjlighet att lämna synpunkter på utkastet till förfrågningsunderlag, innan upphandlingen annonseras. 

När publiceringstiden för den externa remissen har gått ut går vi igenom de synpunkter som kommit in och tar därefter ställning till eventuell förändring av förfrågningsunderlagen.

Aktuella externa remisser

  • Fetmakirurgi

    Sista dagen för synpunkter är 2017-08-20.

    Observera att eventuella datum i underlagen, exempelvis sista anbudsdag, kan komma att ändras.

    Synpunkter mejlas till Contact.

    Tänk på att all e-post, handlingar eller brev som skickas till Region Skåne blir allmän handling, som också kan bli en offentlig handling.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter