Innovationsupphandling

Som drivande utvecklingsaktör arbetar Region Skåne på flera sätt för att främja innovationer i Skåne.

Innovationsupphandling innebär att vi upphandlar i förväg okända lösningar på uppkomna behov eller problem.

Innovationsupphandling med olika metoder 

Vi har som mål att arbeta mer med innovationsupphandling genom någon av följande metoder:

Konkurrenspräglad dialog

Individuell dialog mellan oss och leverantören genomförs innan anbuden lämnas och utvärderas, i syfte att identifiera och definiera hur våra behov på bästa sätt ska kunna tillgodoses. Förfarandet är lämpligt när kontraktet är särskilt komplicerat.

Utfästelse/Forward Commitment

En utfästelse från oss att vid ett senare tillfälle upphandla en lösning på beskrivet problem

FoU – undantaget

Region Skåne kan köpa utvecklingsarbete utan upphandling om fler än vi får nytta av resultatet.

Projekttävling

En projekttävling innebär att upphandlande myndighet bjuder in till en tävling som är öppen för alla. Syftet är att få en ritning eller en projektbeskrivning som en jury har utsett till vinnande bidrag.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter