Sekretess och tystnadsplikt

Sekretessregler gäller för alla som arbetar eller deltar i arbetet inom hälso- och sjukvård, tandvård, habilitering och hjälpmedel.

Detta innebär att sekretessreglerna och medföljande tystnadsplikt även omfattar till exempel studerande, praktikanter, förtroendevalda inom Region Skåne, lokalvårdare, vaktmästare, administratörer och konsulter, oberoende av arbetsgivare.

Sekretessen regleras i Offentlighets- och sekretesslagen.

Vad är sekretess?

Sekretess innebär att det är förbjudet att föra vidare uppgifter, även de du fått muntligen, till exempelvis privatpersoner, anhöriga, försäkringsbolag och myndigheter.

Förbudet gäller alla former av spridning, genom samtal i offentliga miljöer eller via sociala medier såsom bloggar, Facebook, med flera.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter