Sekretess och tystnadsplikt

Sekretessregler gäller för alla som arbetar eller deltar i arbetet inom hälso- och sjukvård, tandvård, habilitering och hjälpmedel.

Detta innebär att sekretessreglerna och medföljande tystnadsplikt även omfattar till exempel studerande, praktikanter, förtroendevalda inom Region Skåne, lokalvårdare, vaktmästare, administratörer och konsulter, oberoende av arbetsgivare.

Sekretessen regleras i Offentlighets- och sekretesslagen.

Vad är sekretess?

Sekretess innebär att det är förbjudet att föra vidare uppgifter, även de du fått muntligen, till exempelvis privatpersoner, anhöriga, försäkringsbolag och myndigheter.

Förbudet gäller alla former av spridning, genom samtal i offentliga miljöer eller via sociala medier såsom bloggar, Facebook, med flera.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.