Möte via Skype för företag

Tillhör du en organisation eller ett företag som samverkar med Region Skåne finns möjligheten att ha onlinemöte via tjänsten Skype för företag.

Skype för företag (tidigare Lync)  är ett program som ger möjlighet att bland annat ha onlinemöten med ljud och bild, visa presentationer och att arbeta i dokument eller program tillsammans med andra på distans. Flera personer kan koppla upp sig till samma möte.

Mötet kan starta på olika sätt beroende på förutsättningarna:

Du har inte Skype för företag på din dator

Du får en mötesinbjudan från personen på Region Skåne via din mejl. Klicka på länken "Anslut till Skypemöte" i inbjudan när mötet ska starta. Du kommer att delta i Lync-mötet via en tillfällig Skype för företag-webbsida. När mötet är slut har du inte längre Skype för företag på din dator.

För de flesta personer fungerar detta utan problem, men om du inte kan få upp webb-fönstret kan det bero på att ditt företag har blockerat det i någon IT-säkerhetsåtgärd. Kontakta en IT-ansvarig hos dig för att få hjälp. 

Du har Skype för företag på din dator

Du eller din kontakt på Region Skåne skickar en mötesinbjudan till online-möte via Outlook. Ni klickar på länken för onlinemöte när mötet ska börja.

Du tillhör en organisation som vi har federering med

Mötet kan börja via mötesinbjudan via Outlook, men kan också starta spontant genom att man kan lägga till varandra i kontaktlistan. Det går också att chatta med varandra.

Vad är federering?

Federering i Skype för företag innebär att två organisationer kopplar ihop sina Skype-installationer så att en användare i den ena organisationen kan arbeta i Skype för företag med en person i den andra precis på samma sätt som om de suttit i samma organisation.

Region Skåne tillämpar det som kallas stängd federering, det vill säga att Region Skåne måste ge sitt godkännande till andra organisationer som vill federera. 

 

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter