• Linjer på hissdörren i hisshall på akut- och infektionskliniken,  Skånes universitetssjukhus i Malmö.

    Akut- och infektionskliniken, Skånes universitetssjukhus i Malmö. ©Jacob Dahlgren/BUS (2010) Foto: JFK Photo

Konstnärliga gestaltningsuppdrag och konstinköp

Region Skåne upphandlar konstnärliga tjänster för att skapa konstnärliga gestaltningar i byggnader i samband med ny- och ombyggnationer av bland annat sjukhus, vårdlokaler och kontor.

Kommande konstnärliga gestaltningsuppdrag

Aktuella konstnärliga gestaltningsuppdrag med tillhörande förfrågningsunderlag hittar du på utveckling.skane.se under Kulturutveckling:

Frågor om konstnärliga gestaltningsuppdrag

När ett konstnärligt gestaltningsuppdrag ligger ute för upphandling står all information om det specifika uppdraget i upphandlingsunderlaget, såsom aktuella förutsättningar eller vad som krävs för att komma i fråga som konstnär.

Om inget konstnärligt gestaltningsuppdrag ligger ute för upphandling går det inte att söka uppdrag inom Region Skåne just då. Vi har ingen databas med information om konstnärer, eller där konstnärer själva kan lägga in uppgifter, CV eller anmäla allmänt intresse för uppdrag.

Om du har frågor om konstnärliga uppdrag, är du välkommen att kontakta konstnarligauppdrag@skane.se.

Inköp av lös konst

Inköp av så kallad lös konst, konstverk som går att flytta och inte nödvändigtvis är bundna till en enda plats eller lokal, gör Region Skåne i första hand via gallerier, konstinstitutioner och utställningar för att främja utställningsmöjligheter för konstnärer i regionen.

Vi köper in samtidskonst, konsthantverk och konceptuella verk med hög konstnärlig kvalitet av idag verksamma konstnärer enligt riktlinjer fastställda av kulturnämnden.

Våra konsthandläggare har rätt att köpa in enskilda konstverk till ett värde av 2 prisbasbelopp. För inköp över detta belopp krävs beslut i kulturnämnden.

Kontakta oss om utställningar

Om du är konstnär, driver ett galleri eller en konstinstitution och vill informera Region Skåne om kommande utställningar är du välkommen att kontakta konstservice@skane.se.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.