Anmäl kommersiell kollektivtrafik

Trafikföretag har skyldighet att senast 21 dagar före trafikstart anmäla trafiken till Region Skåne och motsvarande innan trafiken eventuellt avslutas.

Anmälan om kommersiell kollektivtrafik gör du till Region Skånes förvaltning Skånetrafiken.

Anmälan sker antingen via anmälningsformulär nedan, eller via blankett som skrivs ut, fylls i och skickas med post till Region Skåne/Skånetrafiken.

Anmälningsblankett – Kommersiell regional kollektivtrafik i Skåne (word-fil)

För trafik som sker över flera län räcker det att anmäla till en myndighet. Mottagaren förmedlar vidare till övriga berörda.

Information om trafiken till Samtrafiken

Enligt kollektivtrafiklagen ska Samtrafiken alltid underrättas om trafikutbud, turer och tider för den kommersiella trafiken. Även här gäller regeln om 21 dagar före trafikstart. Anmälan till Region Skåne skickas alltid automatsikt vidare till Samtrafiken.

Samtrafiken.se

Anmälningsformulär

Trafikföretagets namn:
Företagets organisationsnummer:

Uppgiftslämnarens namn:
Telefonnummer:
E-post:

Linje - resrelation:
Färdväg, utbud/frekvens:
Terminaler/hållplatser som önskas trafikera:
Annan samverkan - trafikinfo, betalning
Planerad start/upphör

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter