Anmäl kommersiell kollektivtrafik

Trafikföretag har skyldighet att senast 21 dagar före trafikstart anmäla trafiken till Region Skåne och motsvarande innan trafiken eventuellt avslutas.

Anmälan om kommersiell kollektivtrafik gör du till Region Skånes förvaltning Skånetrafiken.

Anmälan sker antingen via anmälningsformulär nedan, eller via blankett som skrivs ut, fylls i och skickas med post till Region Skåne/Skånetrafiken.

Anmälningsblankett – Kommersiell regional kollektivtrafik i Skåne (word-fil)

För trafik som sker över flera län räcker det att anmäla till en myndighet. Mottagaren förmedlar vidare till övriga berörda.

Information om trafiken till Samtrafiken

Enligt kollektivtrafiklagen ska Samtrafiken alltid underrättas om trafikutbud, turer och tider för den kommersiella trafiken. Även här gäller regeln om 21 dagar före trafikstart. Anmälan till Region Skåne skickas alltid automatiskt vidare till Samtrafiken.

Samtrafiken.se

Anmälningsformulär

Trafikföretagets namn * Obligatoriskt fält.
Företagets organisationsnummer * Obligatoriskt fält.
Uppgiftslämnarens namn
Telefonnummer * Obligatoriskt fält.
E-post * Obligatoriskt fält.
Linje - resrelation * Obligatoriskt fält.
Färdväg, utbud/frekvens * Obligatoriskt fält.
Terminaler/hållplatser som önskas trafikeras * Obligatoriskt fält.
Annan samverkan - trafikinfo, betalning
Planerad start/upphör * Obligatoriskt fält.
Dagens datum * Obligatoriskt fält.

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter