Kommersiellt erbjudande till trafikföretag

Region Skåne välkomnar trafikföretag som vill bedriva kommersiell regional kollektivtrafik i Skåne. 

Region Skåne uppfattar kommersiella initiativ som en bra möjlighet att utveckla och bredda trafikutbudet till kunderna. Genom kollektivtrafiklagen från 2012 har kommersiella trafikföretag fri rätt att bedriva regional kollektivtrafik.

Trafik ska anmälas till Region Skåne.

Anmäl kommersiell kollektivtrafik

Region Skåne är regional kollektivtrafikmyndighet i Skåne och i Trafikförsörjningsprogram för Skåne beslutar Region Skåne om inriktning och mål för kollektivtrafikens utveckling. I programmet beskrivs också mer om Region Skånes syn på den kommersiella trafiken.

Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet

Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet för kommersiell kollektivtrafik och ansvarar för att kollektivtrafiklagens krav efterlevs.

Kollektivtrafik – Transportstyrelsen

Transportstyrelsens regler för vägtrafik 

Erbjudande

För att underlätta för trafikföretag att etablera sig i Skåne har Region Skåne skapat ett kommersiellt erbjudande baserat på en gemensam branschrekommendation.

Erbjudandets utgångspunkt är att göra det lätt för kunderna att utnyttja en kollektivtrafik med flera aktörer. Erbjudandet omfattar:

 • Basutbud

  Tillgång till befintliga hållplatser, terminaler och olika informationsbärare på respektive plats.
 • Tilläggstjänst 1

  Visning av information i Reseplaneraren och andra digitala kanaler för tidtabellsinformation.
 • Tilläggstjänst 2

  Samarbete kring biljett- och betalningslösningar, allt för att underlätta ett regionalt resande.
 • Tilläggstjänst 3

  Fördjupat samarbete

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter