äldre byggnad speglas i ny glasfasad. Foto: Colourbox.com

Inhyrning av lokaler

Region Skåne har ett löpande behov av att hyra in lokaler, då verksamheter expanderar och etablerar sig på nya ställen runt om i Skåne. Det handlar om såväl kontor som lokaler anpassade för komplex vårdverksamhet.

Region Skånes kärnverksamhet är att bedriva vård och de fastigheter vi själva äger är fördelade på åtta sjukhusområden runt om i Skåne.

För verksamheter utanför Region Skånes sjukhusområden har vi en omfattande inhyrning för framför allt vårdcentraler och folktandvårdskliniker. Det rör sig om cirka 500 inhyrningskontrakt, som tillsammans utgör en yta på runt på 500 000 m².

Regionfastigheter förvaltar och utvecklar Region Skånes fastigheter samt hanterar alla inhyrningar för Region Skåne.

Kontakta våra förvaltare

Om du är fastighetsägare och vill hyra ut lokaler till Region Skåne är du välkommen att kontakta våra förvaltare.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter