äldre byggnad speglas i ny glasfasad. Foto: Colourbox.com

Inhyrning av lokaler

Region Skåne har ett löpande behov av att hyra in lokaler, då verksamheter expanderar och etablerar sig på nya ställen runt om i Skåne. Det handlar om såväl kontor som lokaler anpassade för komplex vårdverksamhet.

Region Skånes kärnverksamhet är att bedriva vård och de fastigheter vi själva äger är fördelade på åtta sjukhusområden runt om i Skåne.

För verksamheter utanför Region Skånes sjukhusområden har vi en omfattande inhyrning för framför allt vårdcentraler och folktandvårdskliniker. Det rör sig om cirka 500 inhyrningskontrakt, som tillsammans utgör en yta på runt på 500 000 kvadratmeter.

Regionfastigheter förvaltar och utvecklar Region Skånes fastigheter samt hanterar alla inhyrningar för Region Skåne.

Kontakta våra förvaltare

Om du är fastighetsägare och vill hyra ut lokaler till Region Skåne är du välkommen att kontakta våra förvaltare.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.