äldre byggnad speglas i ny glasfasad. Foto: Colourbox.com

Inhyrning av lokaler

Region Skåne har ett löpande behov av att hyra in lokaler, då verksamheter expanderar och etablerar sig på nya ställen runt om i Skåne. Det handlar om såväl kontor som lokaler anpassade för komplex vårdverksamhet.

Region Skånes kärnverksamhet är att bedriva vård och de fastigheter vi själva äger är fördelade på åtta sjukhusområden runt om i Skåne.

För verksamheter utanför Region Skånes sjukhusområden har vi en omfattande inhyrning för framför allt vårdcentraler och folktandvårdskliniker. Det rör sig om cirka 500 inhyrningskontrakt, som tillsammans utgör en yta på runt på 500 000 m².

Regionfastigheter förvaltar och utvecklar Region Skånes fastigheter samt hanterar alla inhyrningar för Region Skåne.

Aktuellt lokalbehov

 

Tabellen visar aktuellt lokalbehov för Region Skåne. Kontakta ansvarig förvaltare om du har lokaler att hyra ut, kontaktuppgifter finns under rubriken "Kontakta våra förvaltare". 

 

Lokaltyp Verksamhet

Area (ca)

Var  Förvaltare 

Kontor, mottagning

Ungdoms-mottagning 900 m² Malmö Vanja Kostic
Kontor, mottagning Barnhälso-psykologer 145 m² Centralt i Ystad

Vanja Kostic

Kontakta våra förvaltare

Om du är fastighetsägare och vill hyra ut lokaler till Region Skåne är du välkommen att kontakta våra förvaltare.

Kontaktuppgifter till förvaltare

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter