Tjänsteresa

Försäkringen gäller vid resa i tjänsten i Sverige och utomlands. Tjänsteresan påbörjas när man lämnar bostaden.

Vi har nya försäkringsgivare från och med 1 januari 2018. Försäkringsbrev och försäkringsvillkor kommer att läggas in så snart som vi fått dem tillhanda.

Texten nedan ska omarbetas när vi fått försäkringsbrev och villkor.

Omfattning

Försäkringen gäller även under 14 dagars semester i direkt anslutning till tjänsteresa utomlands.

Försäkringen gäller med självriskskydd, vilket innebär att du i vissa fall kan få ersättning för självrisk på den privata försäkringen. 

Försäkringen omfattar inte avbeställningsskydd. Resa till och från arbetet ingår inte. Medföljare som make eller sambo omfattas inte av försäkringen.

If begränsar tjänsteresa till som längst ett år. En person som stadigvarande vistas i ett och samma land utanför sitt hemland och som under året endast gör ett fåtal kortare besök i hemlandet anses inte vara på tjänsteresa (försäkringsvillkorets sista sida).

Praktiska råd inför utlandsresa hittar du på UD:s webbplats. 

Vem försäkringen gäller för

Tjänstereseförsäkringen gäller för Region Skåne, dotterbolag och stiftelser. Läs närmare om omfattningen under Dotterbolag och stiftelser. 
Dotterbolag och stiftelser

Ta med dig tjänsteresekort (försäkringsbevis) när du reser 

Du kan skriva ut ett tjänsteresekort för Region Skåne här: Tjänsteresekort (pdf, öppnas i nytt fönster)

Du bör även ha med dig Europeiskt sjukförsäkringskort (EU-kort) från försäkringskassan när du reser i Europa. Du beställer det från Försäkringskassan.

Försäkringskassan.se: Beställ EU-kort inför en utlandsresa

Riskområde/andra tillägg

Gäller det en resa till riskområde (försäkringsvillkor 5.12.3.1) måste If kontaktas innan avresa. Detta gäller även andra former av tillägg i försäkringen. Kontakta i första hand Mia Lindskog, telefonnummer: 0701-01 61 11, Söderberg & Partners. 

Sådana försäkringstillägg administreras i direktkontakt mellan berörd verksamhet/bolag och Söderberg & Partners. Avtalen registreras alltså inte av Försäkringsfunktionen.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter