Tjänsteresa

Försäkringen gäller vid resa i tjänsten i Sverige och utomlands. Tjänsteresan påbörjas när man lämnar bostaden.

Vi har nya försäkringsgivare från och med 1 januari 2018. Försäkringsbrev och försäkringsvillkor kommer att läggas in så snart som vi fått dem tillhanda.

Texten nedan ska omarbetas när vi fått försäkringsbrev och villkor.

Omfattning

Försäkringen gäller även under 14 dagars semester i direkt anslutning till tjänsteresa utomlands.

Försäkringen gäller med självriskskydd, vilket innebär att du i vissa fall kan få ersättning för självrisk på den privata försäkringen. 

Försäkringen omfattar inte avbeställningsskydd. Resa till och från arbetet ingår inte. Medföljare som make eller sambo omfattas inte av försäkringen.

If begränsar tjänsteresa till som längst ett år. En person som stadigvarande vistas i ett och samma land utanför sitt hemland och som under året endast gör ett fåtal kortare besök i hemlandet anses inte vara på tjänsteresa (försäkringsvillkorets sista sida).

Praktiska råd inför utlandsresa hittar du på UD:s webbplats. 

Vem försäkringen gäller för
Tjänstereseförsäkringen gäller för Region Skåne, dotterbolag och stiftelser. Läs närmare om omfattningen under Dotterbolag och stiftelser. 
Dotterbolag och stiftelser

Ta med dig certificate (försäkringsbevis) när du reser 

Bevis om tjänstereseförsäkringen hittar du under Certificate. Under Policyholder ska du ange rätt organisation - antingen Region Skåne, dotterbolaget eller stiftelsen i fråga. Skriv sedan ut beviset.
Certificate (pdf, öppnas i nytt fönster)

Du bör även ha med dig Europeiskt sjukförsäkringskort (EU-kort) från försäkringskassan när du reser i Europa. Du beställer det från Försäkringskassan.

Försäkringskassan.se: Beställ EU-kort inför en utlandsresa

Riskområde/andra tillägg

Gäller det en resa till riskområde (försäkringsvillkor 5.12.3.1) måste If kontaktas innan avresa. Detta gäller även andra former av tillägg i försäkringen. Kontakta i första hand Mia Lindskog, telefonnummer: 0701-01 61 11, Söderberg & Partners. 

Sådana försäkringstillägg administreras i direktkontakt mellan berörd verksamhet/bolag och Söderberg & Partners. Avtalen registreras alltså inte av Försäkringsfunktionen.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter