Skadekonto

Alla verksamheter kan få ersättning från skadekontot för skador på och förluster av lös egendom som värderas från 50 000 kronor och uppåt. Den låga självrisken beror på att Region Skåne utöver de vanliga försäkringarna nu har ett så kallat skadekonto.

Observera att skadekontot inte gäller för våra dotterbolag och stiftelser.

Hur hög ersättningen blir beror på hur många skador som anmäls under ett år. Det finns en ersättningspott på totalt cirka tre miljoner kronor per år som ska fördelas. Skada regleras i januari månad nästkommande år i samband med årsbokslutet. Gör anmälan hos din kontaktperson i försäkringsfrågor. 

Kontaktpersonen sänder den ifyllda blanketten för skadeanmälan till den centrala försäkringsfunktionen. Den låga självrisken på 50 000 kronor gäller inte byggnadsskador, förbrukningsmaterial och skador på grund av förslitning, korrosion eller liknande. Vid skada på lös egendom som trafikförsäkringspliktiga motorfordon och släp gäller den vanliga motorfordonsförsäkringen.

De exakta bestämmelserna framgår av villkor för skadekonto.

Formulär för inrapportering av skada

Förvaltning:
Skadedag:
Klockslag:
Var inträffade skadan?
Skadetyp:
Skadad egendom:
Redogör för skadehändelse, omfattning samt orsak. OBS utförlig beskrivning!
Har annan förvaltning drabbats?
Om ja, ange förvaltning:
Skadebelopp:
Skadebelopp egen förvaltning:
Skadebelopp annan förvaltning:
Är skadebeloppet verifierat?
Kompletterande uppgifter:
Anmälare:
E-post:
Telefonnummer:

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter