Sanering

Avtalet med Nomor AB är ett fullserviceavtal som administreras av Försäkringsfunktionen eftersom avtalet innehåller försäkringsdelar. Region Skånes försäkringsförmedlare, Söderberg & Partners AB, sköter kontakterna med Nomor AB i egenskap av regionens ombud inom försäkring.


Vi har nya försäkringsgivare från och med 1 januari 2018. Försäkringsbrev och försäkringsvillkor kommer att läggas in så snart som vi fått dem tillhanda.

Texten ska redigeras efter vi fått försäkringsbrev och villkor.

Beställning av saneringstjänst

Har ni behov av skadedjurssanering så skall en felanmälan göras till Kundcenter på telefonnummer 39 000. Kundcenter skickar en arbetsorder till Skåneteknik som bedömer vilken insats som behöver göras. Bedömer Skåneteknik att sanering ska utföras beställer de åtgärden av Nomor.

Observera att det endast är behöriga beställare som får göra beställningar av saneringstjänster av Nomor.

Omfattning

Försäkringsdelen omfattar bland annat skadedjursbekämpning och -sanering, husbocksangrepp och sent upptäckt dödsfall.

  Fullserviceavtal  Tilläggstjänster
Pris Årspris utifrån regionens totala fastighetsyta Se under omfattning nedan
Fakturering Årsfaktura från Nomor AB via Söderberg & Partners AB Aktuellt fastighetsdistrikt (RSID/projektnummer)

Omfattning, tilläggstjänster

Tilläggstjänst, förklaring

Pris

Tillagningskök, förebyggande skydd. 2 inspektioner/år, pris/kök. 2 390 kr
Produktionskök, förebyggande skydd. 2 inspektioner/år, pris/kök. 2 690 kr
Mottagningskök, förebyggande skydd. 1 inspektion/år, pris/kök. 995 kr
Mikrobiologisk provtagning, pris/styck, exklusive tid och
mil.
465 kr
Webbutbildning, pris/person. 325 kr 
Brunnsanering, pris/styck och besök. 229 kr 

Ljusfällor, pris/styck och inspektion, inklusive årligt byte
avlysrör (som komplettering till förebyggande skydd). 

995 kr 

Betesstationer in- och utvändigt, pris/styck och 
inspektion (som komplettering till förebyggande skydd).

279 kr
Elektronisk råttfälla, pris/styck och per år. 15 995 kr
Betongstation, pris/styck och betespåfyllning. 1 259 kr
Omhändertagande av kadaver, pris/timme,
vardagar 07-16.
995 kr
Fågelsäkring och jobb utanför grundavtalet (sanering),
inklusive inpsektion, pris/timme, vardagar 07-16.
699 kr
Fågelsäkring och jobb utanför grundavtalet (sanering),
inklusive inspektion, ej vardagar normal tid, pris/timme.
1 495 kr

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter