Sanering

Upphandling av försäkringar har skett under året för 2023 till och med 2027. Ny försäkring ska börja gälla från första januari 2023. Försäkringshandlingar publiceras så snart de är oss tillhanda. Fortsatt försäkringsgivare är Anticimex för saneringsförsäkringen samt för tilläggstjänsterna.

Beställning av saneringstjänst

Har ni behov av skadedjurssanering så ska en felanmälan göras till Regionservice Kundcenter på telefonnummer 040-62 39 000. Observera att det endast är behöriga beställare som får göra beställningar av saneringstjänster av Anticimex.

Beställning av tilläggstjänster Anticimex

Vid avrop av tilläggstjänster är gången följande:
1. Verksamheten begär in prisuppgift för tjänsten från Anticimex. Offerten ska även innehålla beskrivning av tjänsten. Viktigt att arbetskostnaden är specificerad på egen rad.

2. Verksamheten skickar in beställningsblankett och offert till Victoria Van Egmond på Söderberg & Partners: victoria.vanegmond@soderbergpartners.se 

3. Söderberg & Partners upprättar en avropsbilaga.

4. Verksamheten får bilagan för undertecknande av behörig person enligt gällande attestreglemente.

5. Verksamheten skickar bilagan till det Anticimexkontor som lämnat prisuppgift med kopia till forsakringsfunktionen@skane.se.

Omfattning

Försäkringsdelen omfattar bland annat skadedjursbekämpning och -sanering, husbocksangrepp och sent upptäckt dödsfall.

  Fullserviceavtal  Tilläggstjänster
Pris Årspris utifrån regionens totala fastighetsyta Se under omfattning nedan
Fakturering Årsfaktura från Anticimex via Söderberg & Partners AB Aktuellt fastighetsdistrikt (RSID/projektnummer)

Omfattning, tilläggstjänster

Tilläggstjänst, förklaring

Pris

Inspektion med vägglushund 3 000 kr
Kontroll av tillagningskök, pris per styck 5 000 kr
Kontroll av mottagningskök, pris per styck 5 000 kr
Mikrobiologisk provtagning, pris per styck 900 kr
Interaktiv grund- och fortsättningsutbildning inom livsmedelshygien, pris/deltagare. 300 kr 
Skadedjurssäkring utomhus, pris per timme 1 595 kr
Ljusfälla, pris per styck 2 500 kr

Betesstationer in- och utvändigt, pris per styck

800 kr
Elektronisk eller mekanisk flerfångstfälla, pris per styck  10 400 kr
Betongstation, pris per styck 3 500 kr
Omhändertagande av kadaver, pris per timme 1 595 kr
Fågelsäkring, pris per timme 1 595 kr
Fågelavskjutning, vardagar normal tid, pris per timme 1 175 kr
Avloppsfälla, pris per styck 25 051 kr
Sanering i avloppssystem 1 595 kr
Övriga tjänster/insatser (ordinarie arbetstid), pris per timme 1 595 kr
Övriga tjänster/insatser (utanför ordinarie arbetstid), pris per timme 2 349 kr

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.