Sanering

Avtalet med Anticimex AB är ett fullserviceavtal som administreras av Försäkringsfunktionen eftersom avtalet innehåller försäkringsdelar. Region Skånes försäkringsförmedlare, Söderberg & Partners AB, sköter kontakterna med Anticimex i egenskap av regionens ombud inom försäkring.

Beställning av saneringstjänst

Har ni behov av skadedjurssanering så skall en felanmälan göras till Kundcenter på telefonnummer 39 000. Kundcenter skickar en arbetsorder till Skåneteknik som bedömer vilken insats som behöver göras. Bedömer Skåneteknik att sanering ska utföras beställer de åtgärden av Anticimex.

Observera att det endast är behöriga beställare som får göra beställningar av saneringstjänster av Anticimex.

Omfattning

Försäkringsdelen omfattar bland annat skadedjursbekämpning och -sanering, husbocksangrepp och sent upptäckt dödsfall.

  Fullserviceavtal  Tilläggstjänster
Pris Årspris utifrån regionens totala fastighetsyta Se under omfattning nedan
Fakturering Årsfaktura från Anticimex via Söderberg & Partners AB Aktuellt fastighetsdistrikt (RSID/projektnummer)

Omfattning, tilläggstjänster

Tilläggstjänst, förklaring

Pris

Kontroll av tillagningskök, pris per styck 1 100 kr
Kontroll av mottagningskök, pris per styck 700 kr
Mikrobiologisk provtagning, pris per styck 350 kr
Interaktiv grund- resp fortsättningsutbildning inom livsmedelshygien, pris/deltagare. 300 kr 
Skadedjurssäkring utomhus, pris per timme 985 kr
Ljusfälla, pris per styck 500 kr

Betesstationer in- och utvändigt, pris per styck

1 kr
Elektronisk råttfälla, pris per styck  2000 kr
Betongstation, pris per styck 1 kr
Omhändertagande av kadaver, pris per styck 1 kr
Fågelsäkring, pris per timme 985 kr
Fågelavskjutning, vardagar normal tid, pris per timme 1 175 kr
Fågelavskjutning, vardagar 06-08 & 16-20, pris per timme 1 995 kr
Fågelavskjutning, vardagar 20-06, lör-sön samt helgdagar, pris per timme. 2 600 kr

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter