Rättsskydd


Vi har nya försäkringsgivare från och med 1 januari 2018. Försäkringsbrev och försäkringsvillkor kommer att läggas in så snart som vi fått dem tillhanda.

Rättsskydd miljöbrott

Rättsskydd miljöbrott har exakt samma omfattning i hela koncernen.

Försäkringen gäller om åtal väcks eller misstanke delges en försäkrad i följande situationer:

  • Brott mot den yttre miljön enligt miljöbalken eller lag om transport av farligt gods
  • Brott mot den inre miljön (arbetsmiljön) enligt arbetsmiljölagen eller brottsbalken

Försäkringen gäller för nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader för alla anställda.

Försäkringsbelopp: 10 prisbasbelopp per skadefall och år

Självrisk: 0,2 prisbasbelopp per skadefall

Rättsskydd företag

Teknopol AB har dessutom rättsskydd företag, se Gjensidiges försäkringsbrev under Egendom/följdskada.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter