Rättsskydd

Rättsskydd miljöbrott

Rättsskydd miljöbrott har exakt samma omfattning i hela koncernen.

Försäkringen gäller om åtal väcks eller misstanke delges en försäkrad i följande situationer:

  • Brott mot den yttre miljön enligt miljöbalken eller lag om transport av farligt gods
  • Brott mot den inre miljön (arbetsmiljön) enligt arbetsmiljölagen eller brottsbalken
  • Tvister i samband med köp eller försäljning av fastighet
  • Personligt behörighetsansvar för elbehöriga

Försäkringen gäller för nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader för alla anställda.

Försäkringsbelopp: 25 prisbasbelopp per skadefall och år

Självrisk: 0,1 prisbasbelopp per skadefall

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!