Olycksfall

Olycksfallsförsäkringar för personer som inte är anställda, men som i olika avseenden stöder verksamheterna i Region Skåne.

Om du har frågor gällande försäkringarna, vänd dig till kontaktpersonen på respektive förvaltning eller avdelning för respektive grupp.  

Kontakta Försäkringsfunktionen om du vill rådgöra om olycksfallsförsäkring för andra grupper än de befintliga (se förteckningen nedan). 

Avtal med If 

Från och med 2014 har vi handlat upp en olycksfallsförsäkring i If, ett ramavtal. För varje grupp utfärdar If ett försäkringsavtal. Premiefaktura går till anmälarens RSid. 

I försäkringarna ingår färd till och från verksamhet i begreppet Verksamhetstid även om detta inte framgår av försäkringsavtalet.

Förvaltningsspecifika försäkringar

Nuvarande avtal

Förvaltning/Avdelning
Kontaktperson

Avtal SP1678320 Markörer och annan personal som inte har TFA och deltar i utbildning arrangerade av Området för krisberedskap, säkerhet och miljöledning (KSM)

Försäkringen är tecknad för 445 personer.

Försäkringsvillkor markörer

Försäkringsbrev markörer

Regionstyrelsen

Carina Ekdahl-Hallqvist

Avtal SP795191 Gruppolycksfalls-försäkring för stödpersoner till patienter inom psykiatrisk tvångsvård

Försäkringen är tecknad för 80 personer.

Försäkringsvillkor stödpersoner

Försäkringsbrev stödpersoner

Patientnämndens
kansli

Johan Olsson

Avtal SP802759 Naturunderstödd rehab    

Försäkringen är tecknad för 300 personer om inte nytt antal rapporteras in.

Försäkringsvillkor naturunderstödd rehab

Försäkringsbrev naturunderstödd rehab

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Johanna E Persson

Avtal SP1741149 Visiting doctors    

Försäkringen är tecknad för 50 personer om inte nytt antal rapporteras in.

Försäkringsvillkor visiting doctor

Försäkringsbrev visiting doctors

Skåne Care

Li Xiaohan

Avtal SP1678406 Praktikanter med uppehållstillstånd

Försäkringen är tecknad för 30 personer om inte nytt antal rapporteras in.

Försäkringsvillkor praktikanter

Försäkringsbrev praktikanter

Regionstyrelsen

Maria Lindborg

Avtal SP919472 Deltagare i Malmö Operans teater och dansverksamhet

Försäkringen är tecknad för 14 personer.

Försäkringsvillkor teater och dansverksamhet

Försäkringsbrev teater och dansverksamhet

Malmö Opera och Musikteater

Carina Ostrander

Tidigare avtal

 

Avtal SP487078 Kulturunderstödd rehab 
Försäkringen upphörde 2016-01-01.

Regionstyrelsen

Sjukskrivningsprojektet

Christina Gedeborg Nilsson

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter