Olycksfall

Olycksfallsförsäkringar för personer som inte är anställda, men som i olika avseenden stöder verksamheterna i Region Skåne.

Vi har nya försäkringsgivare från och med 1 januari 2018. Försäkringsbrev och försäkringsvillkor kommer att läggas in så snart som vi fått dem tillhanda.

Texten nedan ska uppdateras när försäkringsbreven kommer:

Om du har frågor gällande försäkringarna, vänd dig till kontaktpersonen på respektive förvaltning eller avdelning för respektive grupp. 

Kontakta Försäkringsfunktionen om du vill rådgöra om olycksfallsförsäkring för andra grupper än de befintliga (se förteckningen nedan). 

Avtal med If 

Från och med 2014 har vi handlat upp en olycksfallsförsäkring i If, ett ramavtal. För varje grupp utfärdar If ett försäkringsavtal. Premiefaktura går till anmälarens RSid. 

I försäkringarna ingår färd till och från verksamhet i begreppet Verksamhetstid även om detta inte framgår av försäkringsavtalet.

Förvaltningsspecifika försäkringar

Nuvarande avtal

Förvaltning/Avdelning
Kontaktperson

Avtal 8362 Markörer och annan personal som inte har TFA och deltar i utbildning arrangerade av Området för krisberedskap, säkerhet och miljöledning (KSM)

Försäkringen är tecknad för 445 personer.

Försäkringsvillkor katastrof och beredskap

Försäkringsbrev katastrof och beredskap

Regionstyrelsen

Carina Ekdahl-Hallqvist

Avtal SP795191 Gruppolycksfalls-försäkring för stödpersoner till patienter inom psykiatrisk tvångsvård

Denna försäkring är tecknad 2014-03-25

Försäkringen är tecknad för 80 personer.

Försäkringsvillkor stödpersoner

Försäkringsbrev stödpersoner

Patientnämndens
kansli

Johan Olsson

Avtal SP802759 Naturunderstödd rehab    
Ny försäkring är tecknad för perioden 2015-01-01--2017-12-31.

Försäkringen är tecknad för 350 personer om inte nytt antal rapporteras in.

Försäkringsvillkor naturunderstödd rehab

Försäkringsbrev naturunderstödd rehab

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Anja Nyberg

Avtal SP849110 Visiting doctors    
Ny försäkring är tecknad för perioden 2014-12-01—2017-12-31.

Försäkringen är tecknad för 60 personer om inte nytt antal rapporteras in.

Försäkringsvillkor visiting doctor

Försäkringsbrev visiting doctors

Skåne Care

Ida Leander-Pehrson

Avtal SP1548414 Praktikanter med uppehållstillstånd
Ny försäkring är tecknad för perioden 2017-08-18--2017-12-31.

Försäkringen är tecknad för 30 personer om inte nytt antal rapporteras in.

Försäkringsvillkor praktikanter

Försäkringsbrev praktikanter

Regionstyrelsen

Maria Lindborg

Tidigare avtal

 

Avtal SP487078 Kulturunderstödd rehab 
Försäkringen upphörde 2016-01-01.

Regionstyrelsen

Sjukskrivningsprojektet

Christina Gedeborg Nilsson

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter