Motorfordon

Upphandling av försäkringar har skett under året för 2023 till och med 2027. Ny försäkring ska börja gälla från första januari 2023. Försäkringshandlingar publiceras så snart de är oss tillhanda. Fortsatt försäkringsgivare är Protector för motorfordonsförsäkringen. Region Skåne har två olika slags försäkringar för motorfordon: helförsäkring och trafikförsäkring.

I helförsäkringen ingår trafik-, delkasko- och vagnskadeförsäkring. Samtliga registreringspliktiga fordon, det vill säga främst bil, buss och lastbil, är helförsäkrade.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkring gäller fordon som inte är registreringspliktiga vilket är främst truckar. Trafikförsäkringen omfattar personskador och i vissa fall sakskada, dock ej på det egna fordonet.

Delkaskoförsäkringen omfattar skador på det egna fordonet vid främst brand och stöld samt vid stenskott eller liknande som skadar bilens vindruta. Vagnskadeförsäkringen skada på det egna fordonet vid trafikolycka, uppsåtlig skadegörelse och när exempelvis ett träd har blåst ner över fordonet.

Anmälningsrutiner 

De verksamheter inom Region Skåne som ansvarar för de registreringspliktiga fordonen anmäler förändrat fordonsinnehav till Transportstyrelsen (tidigare CBR). All försäkringskontakt med Transportstyrelsen sköts av försäkringsbolaget Protector. 

Sedan januari 2009 är ej registreringspliktiga fordon enbart trafikförsäkrade. Eftersom fordonen inte är registrerade hos Transportstyrelsen måste Region Skåne årligen lämna nödvändiga uppgifter till försäkringsbolaget Protector.

En avstämning av förvaltningarnas oregistrerade fordon skall ske under november månad varje år.

Moment Självrisk
Trafikförsäkring 0,1 basbelopp, dock 0,2 basbelopp för ambulans
Delkasko 0,1 basbeloppet för person– och lätt lastbil
Vagnskada 0,2 basbelopp för person– och lätt lastbil
  0,5 basbelopp för tung lastbil
Glasförsäkring 0,1 basbelopp för person- och lätt lastbil

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.