Motorfordon

Region Skåne har två olika slags försäkringar för motorfordon: helförsäkring och trafikförsäkring.
Vi har nya försäkringsgivare från och med 1 januari 2018. Försäkringsbrev och försäkringsvillkor kommer att läggas in så snart som vi fått dem tillhanda.

 

Helförsäkring
I helförsäkringen ingår trafik-, delkasko- och vagnskadeförsäkring. Samtliga registreringspliktiga fordon, det vill säga främst bil, buss och lastbil, är helförsäkrade.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkring gäller fordon som inte är registreringspliktiga vilket är främst truckar. Trafikförsäkringen omfattar personskador och i vissa fall sakskada, dock ej på det egna fordonet.

Delkaskoförsäkringen omfattar skador på det egna fordonet vid främst brand och stöld samt vid stenskott eller liknande som skadar bilens vindruta. Vagnskadeförsäkringen skada på det det egna fordonet vid trafikolycka, uppsåtlig skadegörelse och när exempelvis ett träd har blåst ner över fordonet.

Anmälningsrutiner 

De verksamheter inom Region Skåne som ansvarar för de registreringspliktiga fordonen anmäler förändrat fordonsinnehav till Transportstyrelsen (tidigare CBR). All försäkringskontakt med Transportstyrelsen sköts av försäkringsbolaget Protector. 

Sedan januari 2009 är ej registreringspliktiga fordon enbart trafikförsäkrade. Eftersom fordonen inte är registrerade hos Transportstyrelsen måste Region Skåne årligen lämna nödvändiga uppgifter till försäkringsbolaget Protector.

En avstämning av förvaltningarnas oregistrerade fordon skall ske under november månad varje år.

Moment Självrisk
Trafikförsäkring 0 kronor
Delkasko 5% av basbeloppet för person– och lätt lastbil
  20% av basbeloppet för tung lastbil
Vagnskada 10% av basbeloppet för person– och lätt lastbil
  20% av basbeloppet för tung lastbil

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter