Miljöansvar

Enligt miljöbalken är grundprincipen att den som förorenar miljön har ett långtgående ansvar som inte bara omfattar skadestånd, utan även sanering av den förorenade miljön och att återställa miljön.

Omfattning

Region Skånes försäkring har en bred omfattning. Försäkringen gäller såväl gradvisa som plötsliga och oförutsedda skador. Försäkringen omfattar även skador på Region Skånes egen egendom. Försäkringen gäller retroaktivt från och med miljödirektivets införande den 30 april 2007.

Självrisk

100 000 kronor

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.