Miljöansvar

Enligt miljöbalken är grundprincipen att den som förorenar miljön har ett långtgående ansvar som inte bara omfattar skadestånd, utan även sanering av den förorenade miljön och att återställa miljön.

Omfattning

Region Skånes försäkring har en bred omfattning. Försäkringen gäller såväl gradvisa som plötsliga och oförutsedda skador. Försäkringen omfattar även skador på Region Skånes egen egendom. Försäkringen gäller retroaktivt från och med miljödirektivets införande den 30 april 2007.

Självrisk

100 000 kronor

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter