Läkemedel

Vi har en läkemedelsförsäkring för att täcka läkemedel som ingår i klinisk prövning där läkemedlet inte täcks av en läkemedelsförsäkring i Sverige. Försäkringen täcker upp till 50 patienter men antalet kan utökas vid behov.

Förutsättningar för försäkringen:

Region Skåne är ansvarig för prövningen, det vill säga sponsor.
Läkemedlet tillhandahålls av Region Skåne.

Sponsor är den person som initierar och ansvarar för den kliniska prövningen. För läkemedelsstudier är sponsor ansvarig för att se till att en försäkring finns för det aktuella läkemedlet. Ni kan enkelt kontrollera om läkemedlet har en läkemedelsförsäkring genom att söka läkemedlet i FASS och se om det finns en läkemedelsförsäkring i den första informationsrutan.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!