Konst och utställning

Försäkringen gäller Region Skåne

Försäkringen ersätter förlust av eller skada på försäkrade föremål som anges enligt nedan. Skadan eller förlusten kan ha inträffat under försäkringens giltighet på försäkringsstället, annan plats eller under transport.

Region Skåne:

Försäkringen ersätter:

  • Egen konst förvarad på fastighet disponerad av regionen
  • Utomhuskonst
  • Utgående lån
  • Ingående lån
  • Tillfälliga utställningar inklusive transporter till/från

Försäkringsbelopp

10 000 000 kronor (inomhuskonst)
5 000 000 kronor (utomhuskonst)

Grundsjälvrisk

1 basbelopp per skada (inomhuskonst)
5 basbelopp per skada (utomhuskonst)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter