Konst och utställning

Försäkringen gäller Region Skåne

Försäkringen ersätter förlust av eller skada på försäkrade föremål som anges enligt nedan. Skadan eller förlusten kan ha inträffat under försäkringens giltighet på försäkringsstället, annan plats eller under transport.

Region Skåne:

Försäkringen ersätter:

  • Egen konst förvarad på fastighet disponerad av regionen
  • Utomhuskonst
  • Utgående lån
  • Ingående lån
  • Tillfälliga utställningar inklusive transporter till/från

Försäkringsbelopp

10 000 000 kronor (inomhuskonst)
5 000 000 kronor (utomhuskonst)

Grundsjälvrisk

1 basbelopp per skada (inomhuskonst)
5 basbelopp per skada (utomhuskonst)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!