Konst och utställning

Försäkringen gäller Region Skåne

Försäkringen ersätter förlust av eller skada på försäkrade föremål som anges enligt nedan. Skadan eller förlusten kan ha inträffat under försäkringens giltighet på försäkringsstället, annan plats eller under transport.

Region Skåne:

Försäkringen ersätter:

  • Egen konst förvarad på fastighet disponerad av regionen
  • Utomhuskonst
  • Utgående lån
  • Ingående lån
  • Tillfälliga utställningar inklusive transporter till/från

Försäkringsbelopp

10 000 000 kronor (inomhuskonst)
5 000 000 kronor (utomhuskonst)

Grundsjälvrisk

1 basbelopp per skada (inomhuskonst)
5 basbelopp per skada (utomhuskonst)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.