Konst och utställning

Försäkringen gäller Region Skåne samt medförsäkrade bolag och stiftelser.

Försäkringen ersätter förlust av eller skada på försäkrade föremål som anges enligt nedan. Skadan eller förlusten kan ha inträffat under försäkringens giltighet på försäkringsstället, annan plats eller under transport.

Försäkringen ersätter:

  • Egen konst förvarad på fastighet disponerad av regionen
  • Utomhuskonst
  • Utgående lån
  • Ingående lån
  • Tillfälliga utställningar inklusive transporter till/från

Försäkringsbelopp

5 000 000 kronor

Grundsjälvrisk

1 basbelopp per skada

Självrisk vid utomhuskonst

80 000 kronor

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter