Förmögenhetsbrott

Upphandling av försäkringar har skett under året för 2023 till och med 2027. Ingen förmögenhetsbrottsförsäkring har tecknats för 2023. Förmögenhetsbrottsförsäkringen skyddar Region Skåne, medförsäkrade bolag och stiftelser mot direkt förmögenhetsförlust till följd av anställdas förmögenhetsbrott, till exempel stöld, bedrägeri och förskingring.

Omfattning och regler

Med anställd jämställs andra där det föreligger principalansvar, till exempel inhyrd personal och praktikanter. 

Försäkringen omfattar:

  • all verksamhet och gäller i hela världen för skada som uppkommer i norden.
  • skada till följd av brott som upptäcks under den tid försäkringen är i kraft eller senast 24 månader därefter.
  • brott av oidentifierade anställda samt brott av anställd i maskopi med icke anställd.
  • anställdas brott mot tredje man, förutsatt att Region Skåne eller medförsäkrat bolag kan åläggas skadeståndsskyldighet.
  • vissa brott som begås av tredjeman och som riktas mot försäkrad.

Försäkringsbelopp50 000 000 kronor

Självrisk: 2 000 000 kronor

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.