Diskriminering

Försäkringen gäller Region Skåne samt medförsäkrade bolag och stiftelser.

Försäkringen omfattar regionens ansvar för:

  • diskrimineringsersättning/skadestånd enligt diskrimineringslagen (2008:567)
  • skadestånd/kränkningsersättning enligt skadeståndslagen (1972:207)
  • skadestånd/kränkningsersättning enligt skollagen (2010:800)

Försäkringen omfattar även förlikning.

Försäkringsbelopp

1 000 000 kr per skada och år

Självrisk:

35 000 kr per skada

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!