Praktiska anvisningar motorfordon

Så här gör du när du ska anmäla kollisionsskada.
  • Använd blanketten ”Skadeanmälan motorfordon” vid kollision. Blanketten ska finnas i fordonet.
  • Vid kollision med annat fordon ska samtliga fält på blankettens framsida fyllas i direkt på skadeplatsen av båda förarna.
  • Kom ihåg att ange fordonets/fordonens registrerings- alternativt chassinummer.
  • Om det finns vittnen till olyckan ska du notera deras namn, adress och telefonnummer.
  • Rita en skiss över situationen vid skadeplatsen.
  • Anmälan ska undertecknas av båda förarna.
  • I samband med skada får inga medgivanden eller utfästelser till motparten göras.
  • Vid parkeringsskada som orsakats av ett okänt trafikförsäkringspliktigt fordon måste polisanmälan göras.
  • Försäkringsbolaget Protector utreder skuldfrågan.

Stöld

Vid stöld av fordonet eller till fordonet hörande fast monterad utrustning skall polisanmälning göras.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter