Praktiska anvisningar motorfordon

Så här gör du när du ska anmäla kollisionsskada.
  • Använd blanketten ”Skadeanmälan motorfordon” vid kollision. Blanketten ska finnas i fordonet.
  • Vid kollision med annat fordon ska samtliga fält på blankettens framsida fyllas i direkt på skadeplatsen av båda förarna.
  • Kom ihåg att ange fordonets/fordonens registrerings- alternativt chassinummer.
  • Om det finns vittnen till olyckan ska du notera deras namn, adress och telefonnummer.
  • Rita en skiss över situationen vid skadeplatsen.
  • Anmälan ska undertecknas av båda förarna.
  • I samband med skada får inga medgivanden eller utfästelser till motparten göras.
  • Vid parkeringsskada som orsakats av ett okänt trafikförsäkringspliktigt fordon måste polisanmälan göras.
  • Försäkringsbolaget Protector utreder skuldfrågan.

Stöld

Vid stöld av fordonet eller till fordonet hörande fast monterad utrustning skall polisanmälning göras.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.