Skadeanmälan

Har en skada inträffat? Då är det viktigt att anmäla. För snabb hjälp är det viktigt att anmälan sker på rätt sätt.

Det finns olika sätt att anmäla en skada på. Region Skåne har olika försäkringar och vilket försäkringsbolag du ska anmäla till beror på skadan och dess omfattning. Informera dig om vilka försäkringar Region Skåne har och vilka skador de omfattar så du vet till vilket försäkringsbolag du anmäler skadan.

Är du osäker på hur du gör din skadeanmälan eller har frågor; kontakta din kontaktperson i försäkringsfrågor.

Rutiner för skadeanmälan:

 • Ansvarsförsäkring/Skaderegleringsåtagande

  Den verksamhet/förvaltning som kravet riktas mot anmäler skadan. För att undvika försäkringspreskription ska anmälan ske snarast möjligt.

  • Fyll i skadeanmälan Ansvar och skicka in till Gjensidige
  • Kontakta Fredrik Eriksson, storskadeansvarig, Gjensidige, om du har frågor:
   Contact
   Mobil: 072-398 57 88

  Skadeanmälan på försäkring före 2014

  Fram till 31/12 2013 låg försäkringen i Zurich. 

  Skadeanmälningsblankett
  Kontaktuppgifter Zurich

  Vägledning

  Vägledning för dig som hanterar krav

 • Egendomsförsäkring

  Skada ska anmälas till Gjensidige så snart som möjligt.

  Under sidan Våra försäkringar hittar du information om självrisken. Du ska även rådgöra med Försäkringsfunktionen eller i andra hand Söderberg & Partners.

  Gäller det skada för dotterbolag eller stiftelse så kan du alltid vända dig till Söderberg & Partners. Under dotterbolag och stiftelser finner du också information om självrisker.

  Anmälan

  Fyll i skadeanmälan Egendom och mejla anmälan till Contact

  För frågor - kontakta Fredrik Eriksson, storskadeansvarig på Gjensidige. 
  Contact

  Mobil: 072-398 57 88

  Skadeanmälan på försäkring före 2014

  Fram till 31/12.2013 låg försäkringen i Zurich. För skadeanmälan kontakta Zurich. Kontaktuppgifter Zurich

   

 • Konst och utställning

  Kontakta försäkringsbolaget Markel.

  Tomas Nilsson, skadechef på Markel
  Contact
  Telefon: 08 54 54 53 56
  Mobil: 0773 479 513

 • Motorfordon

  Skada som rör registrerade fordon som personbilar och lastbilar, anmäls av föraren till Regionservice.

  Skadeanmälningsblankett ska finnas i fordonet. Även skador som rör oregistrerade fordon ska anmälas till RegionserviceGlöm inte att ange på skadeanmälningsblanketten om du vid skadetillfället drabbades av personskada, även ringa besvär.  

  Vid frågor kontakta Kenth Almén eller Helena Olsson på Regionservice
  kenth.almén@skane.se 
  Telefon: 046-17 47 58

  Contact 
  Telefon: 046-17 47 56  

  Skada som rör personbil som inte ingår i Region Skånes fordonshantering anmäls direkt till Protector. 

  Protectors anvisningar

  Praktiska anvisningar för att anmäla skada på motorfordon

 • Region Skånes skadekonto

  Skadekontot omfattar skador på Region Skånes lösa egendom som värderas från 50 000 kronor och uppåt. Den förvaltning som drabbats av skadan rapporterar in skadan till Försäkringsfunktionen. Skadekontot gäller alltså inte för dotterbolag och stiftelser.

  Formulär för inrapportering av skada

  Förvaltning:
  Skadedag:
  Klockslag:
  Var inträffade skadan?
  Skadetyp:
  Skadad egendom:
  Redogör för skadehändelse, omfattning samt orsak. OBS utförlig beskrivning!
  Har annan förvaltning drabbats?
  Om ja, ange förvaltning:
  Skadebelopp:
  Skadebelopp egen förvaltning:
  Skadebelopp annan förvaltning:
  Är skadebeloppet verifierat?
  Kompletterande uppgifter:
  Anmälare:
  E-post:
  Telefonnummer:
 • Sanering

  Beställning av saneringstjänster
  Observera att det endast är behöriga beställare som får göra beställningar av saneringstjänster av Nomor.

  Har ni behov av skadedjurssanering så skall en felanmälan göras till Kundcenter på telefonnummer 39 000. Kundcenter skickar en arbetsorder till Skåneteknik som bedömer vilken insats som behöver göras. Bedömer Skåneteknik att sanering ska utföras beställer de åtgärden av Nomor.

  Kontaktuppgifter Nomor
  Nomor AB 
  Telefon: 0771-122 300
  E-post: Contact

  Webbanmälan: nomor.se 

  Oberoende av frågeställning är det alltid bäst att ringa Nomors kundtjänst som har öppet måndag – fredag (helgfria dagar) klockan 7 – 17.  Det finns möjlighet till dygnetruntanmälan, men då som en tilläggstjänst.

 • Tjänsteresa

  Utomlands vid akuta ärenden

  Kontakta If Assistance
  Telefon +46 8 788 71 31
  Fax: +46 8 792 71 80
  E-post: Contact

  Inom Sverige, samt vid alla icke akuta ärenden

  Kontakta If, Skade-Center Företag:
  Telefon: 0771 81 58 18
  Fax: 08 56 88 70 61
  E-post: Contact
  Postadress:
  If
  F200
  106 80  Stockholm

  Skadeanmälan på försäkring före 2014

  Fram till 31/12 2013 låg försäkringen i ERV. 

  Kontaktuppgifter ERV:

  Tfn: 0770-456 900
  Fax: 08-454 33 21
  Skadeservice: 0770-456 919

  Skadeanmälan skickas till:
  ERV
  Box 1
  172 13 Sundbyberg
  Skadeanmälan kan även göras på Erv.se

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter