Skadeanmälan

Har en skada inträffat? Då är det viktigt att anmäla. För snabb hjälp är det viktigt att anmälan sker på rätt sätt.

Det finns olika sätt att anmäla en skada på. Region Skåne har olika försäkringar och vilket försäkringsbolag du ska anmäla till beror på skadan och dess omfattning. Informera dig om vilka försäkringar Region Skåne har och vilka skador de omfattar så du vet till vilket försäkringsbolag du anmäler skadan.

Är du osäker på hur du gör din skadeanmälan eller har frågor; kontakta din kontaktperson i försäkringsfrågor.

Rutiner för skadeanmälan:

 • Den verksamhet/förvaltning som kravet riktas mot anmäler skadan.

  Skada ska anmälas till Protector snarast möjligt för att undvika försäkringspreskription.

  Under sidan Våra försäkringar hittar du information om självrisken. Du ska även rådgöra med Försäkringsfunktionen eller i andra hand Söderberg & Partners.

  Gäller det skada för dotterbolag eller stiftelse så kan du alltid vända dig till Söderberg & Partners. Under dotterbolag och stiftelser finner du också information om självrisker.

  Skadeanmälan på försäkring före 2022

  Fram till 31/12 2022 låg försäkringen i Zurich. För skadeanmälan kontakta Zurich. 

  Kontaktuppgifter Zurich: 
  nordic.claims@zurich.com

  Tillämpningsanvisningar

  Tillämpningsanvisningar Storskada beslutade av RD (egendomsskador)

  Tillämpningsanvisningar ansvarsskada vid sak- och personskador

  Vägledning

  Vägledning för dig som hanterar krav vid sak- och personskador

 • Kontakta försäkringsbolaget Hiscox.

  E-post: skador@brookfield.se
  Telefon: 08 - 463 10 64 (dagtid)

 • Skada som rör registrerade fordon som personbilar och lastbilar, anmäls av föraren till Regionservice.

  Skadeanmälningsblankett ska finnas i fordonet. Även skador som rör oregistrerade fordon ska anmälas till Regionservice. Glöm inte att ange på skadeanmälningsblanketten om du vid skadetillfället drabbades av personskada, även ringa besvär.  

  Vid frågor kontakta Michael Gullstrand eller Peter Hansson på Regionservice
  Michael.A.Gullstrand@skane.se 

  Peter.Hansson@skane.se 
  Telefon: 046-17 47 58

  Skada som rör personbil som inte ingår i Region Skånes fordonshantering anmäls direkt till Protector. 

  Protectors anvisningar

  Praktiska anvisningar för att anmäla skada på motorfordon

 • Skadekontot omfattar skador på Region Skånes lösa egendom som värderas från 50 000 kronor och uppåt. Den förvaltning som drabbats av skadan rapporterar in skadan till Försäkringsfunktionen. Skadekontot gäller alltså inte för dotterbolag och stiftelser.

  Inrapportering av skada

  Du måste tillåta att cookies används för att kunna skicka formuläret. Cookies används här som ett skydd mot spammejl.

  Har annan förvaltning drabbats?


  Är skadebeloppet verifierat?


  När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
  Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
  Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

 • Beställning av saneringstjänster

  Observera att det endast är behöriga beställare som får göra beställningar av saneringstjänster av Anticimex.

  Har ni behov av skadedjurssanering så skall en felanmälan göras till Kundcenter på telefonnummer 39 000. Kundcenter skickar en arbetsorder till Skåneteknik som bedömer vilken insats som behöver göras. Bedömer Skåneteknik att sanering ska utföras beställer de åtgärden av Anticimex.

  Kontaktuppgifter Anticimex:

  kundservice.helsingborg@anticimex.se
  kundservice.kristianstad@anticimex.se
  kundservice.lund@anticimex.se
  kundservice.malmo@anticimex.se

  Telefon: 075 - 245 10 00

  Anticimex kundtjänst har öppet måndag – fredag (helgfria dagar) klockan 07:00 - 18:00.  Det finns möjlighet till dygnetruntanmälan, men då som en tilläggstjänst.

 • Vid utlandsresa som kräver assistans:

  Telefon: +46 8 792 71 31
  Fax: + 46 8 792 80 70
  E-post: sos@if.se

  I övriga fall:
  Kontakta If, Skadecenter företag:
  Telefon: 0771- 815 818
  if.se/skada
  E-post: skadeservice@if.se

  Postadress:
  If
  F200
  106 80  Stockholm

  Skadeanmälan på försäkring före 2023

  Fram till 31/12 2022 låg försäkringen i Gouda. 

  Kontaktuppgifter Gouda: 

  Kontakta Gouda
  Telefon: 08 - 615 28 00
  E-post: businessclaims@gouda-rf.se

  Postadress:
  Gouda Reseförsäkring
  Box 3031
  103 61  Stockholm

   Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.