Skadeanmälan

Har en skada inträffat? Då är det viktigt att anmäla. För snabb hjälp är det viktigt att anmälan sker på rätt sätt.

Vi har nya försäkringsgivare från och med 1 januari 2018.

Det finns olika sätt att anmäla en skada på. Region Skåne har olika försäkringar och vilket försäkringsbolag du ska anmäla till beror på skadan och dess omfattning. Informera dig om vilka försäkringar Region Skåne har och vilka skador de omfattar så du vet till vilket försäkringsbolag du anmäler skadan.

Är du osäker på hur du gör din skadeanmälan eller har frågor; kontakta din kontaktperson i försäkringsfrågor.

Rutiner för skadeanmälan:

 • Ansvarsförsäkring/Skaderegleringsåtagande

  Den verksamhet/förvaltning som kravet riktas mot anmäler skadan. För att undvika försäkringspreskription ska anmälan ske snarast möjligt.

  • Skicka en skadeanmälan till Zurich
  • Om du har frågor kan du ringa till Zurich
   08-579 330 90 (skadenummer)
   08-579 330 00 (växelnummer)

  Skadeanmälan på försäkring före 2018

  Fram till 31/12 2017 låg försäkringen i Gjensidige. 

  För skadeanmälan kontakta Gjensidige.

  Kontaktuppgifter Gjensidige: 
  Contact

  Fredrik Eriksson, storskadeansvarig
  Contact 
  Mobil: 072-398 57 88 

  Tillämpningsanvisningar

  Tillämpningsanvisningar ansvarsskada vid sak- och personskador

  Vägledning

  Vägledning för dig som hanterar krav

 • Egendomsförsäkring

  Skada ska anmälas till Zurich så snart som möjligt.

  Under sidan Våra försäkringar hittar du information om självrisken. Du ska även rådgöra med Försäkringsfunktionen eller i andra hand Söderberg & Partners.

  Gäller det skada för dotterbolag eller stiftelse så kan du alltid vända dig till Söderberg & Partners. Under dotterbolag och stiftelser finner du också information om självrisker.

  Anmälan

  Mejla anmälan till Contact

  Skador telefon: 08-579 330 90
  Växel telefon: 08-579 330 00

  Skadeanmälan på försäkring före 2018

  Fram till 31/12 2017 låg försäkringen i Gjensidige. För skadeanmälan kontakta Gjensidige. 

  Kontaktuppgifter Gjensidige: 
  Contact

  Fredrik Eriksson, storskadeansvarig
  Contact

  Mobil: 072-398 57 88

 • Konst och utställning

  Kontakta försäkringsbolaget Hiscox.

  E-post: Contact
  Telefon: 08 - 463 10 64 (dagtid)

 • Motorfordon

  Skada som rör registrerade fordon som personbilar och lastbilar, anmäls av föraren till Regionservice.

  Skadeanmälningsblankett ska finnas i fordonet. Även skador som rör oregistrerade fordon ska anmälas till RegionserviceGlöm inte att ange på skadeanmälningsblanketten om du vid skadetillfället drabbades av personskada, även ringa besvär.  

  Vid frågor kontakta Johan C Dahl eller Peter Hansson på Regionservice
  Contact 
  Telefon: 046-17 47 66

  Contact 
  Telefon: 046-17 47 58

  Skada som rör personbil som inte ingår i Region Skånes fordonshantering anmäls direkt till Protector. 

  Protectors anvisningar

  Praktiska anvisningar för att anmäla skada på motorfordon

 • Region Skånes skadekonto

  Skadekontot omfattar skador på Region Skånes lösa egendom som värderas från 50 000 kronor och uppåt. Den förvaltning som drabbats av skadan rapporterar in skadan till Försäkringsfunktionen. Skadekontot gäller alltså inte för dotterbolag och stiftelser.

  Formulär för inrapportering av skada

  Förvaltning:
  Skadedag:
  Klockslag:
  Var inträffade skadan?
  Skadetyp:
  Skadad egendom:
  Redogör för skadehändelse, omfattning samt orsak. OBS utförlig beskrivning!
  Har annan förvaltning drabbats?
  Om ja, ange förvaltning:
  Skadebelopp:
  Skadebelopp egen förvaltning:
  Skadebelopp annan förvaltning:
  Är skadebeloppet verifierat?
  Kompletterande uppgifter:
  Anmälare:
  E-post:
  Telefonnummer:

  När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
  Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
  Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

 • Sanering

  Beställning av saneringstjänster
  Observera att det endast är behöriga beställare som får göra beställningar av saneringstjänster av Anticimex.

  Har ni behov av skadedjurssanering så skall en felanmälan göras till Kundcenter på telefonnummer 39 000. Kundcenter skickar en arbetsorder till Skåneteknik som bedömer vilken insats som behöver göras. Bedömer Skåneteknik att sanering ska utföras beställer de åtgärden av Anticimex.

  Kontaktuppgifter Anticimex:

  Contact
  Contact
  Contact
  Contact

  Telefon: 075 - 245 10 00
  Webb: Anticimex hemsida

  Anticimex kundtjänst har öppet måndag – fredag (helgfria dagar) klockan 7 – 18.  Det finns möjlighet till dygnetruntanmälan, men då som en tilläggstjänst.

 • Tjänsteresa

  Vid utlandsresa som kräver assistans:

  Kontakta Gouda
  Telefon: +45 33 15 60 60
  Fax: +45 33 15 60 61
  E-post: Contact

  I övriga fall:
  Kontakta Gouda
  Telefon: 08 - 615 28 00
  E-post: Contact

  Postadress:
  Gouda Reseförsäkring
  Box 3031
  103 61  Stockholm

  Skadeanmälan på försäkring före 2018

  Fram till 31/12 2017 låg försäkringen i IF. 

  Kontaktuppgifter IF: 

  Kontakta If, Skadecenter företag:
  Telefon: 0771- 81 58 18
  Fax: 08 - 56 88 70 61
  E-post: Contact

  Postadress:
  If
  F200
  106 80  Stockholm

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter