Skadeanmälan

Har en skada inträffat? Då är det viktigt att anmäla. För snabb hjälp är det viktigt att anmälan sker på rätt sätt.

Det finns olika sätt att anmäla en skada på. Region Skåne har olika försäkringar och vilket försäkringsbolag du ska anmäla till beror på skadan och dess omfattning. Informera dig om vilka försäkringar Region Skåne har och vilka skador de omfattar så du vet till vilket försäkringsbolag du anmäler skadan.

Är du osäker på hur du gör din skadeanmälan eller har frågor; kontakta din kontaktperson i försäkringsfrågor.

Rutiner för skadeanmälan:

 • Den verksamhet/förvaltning som kravet riktas mot anmäler skadan. För att undvika försäkringspreskription ska anmälan ske snarast möjligt.

  • Skicka en skadeanmälan,  till Zurich
  • Om du har frågor kan du ringa till Zurich
   08-579 330 90 (skadenummer)
   08-579 330 00 (växelnummer)

  Skadeanmälan på försäkring före 2018

  Fram till 31/12 2017 låg försäkringen i Gjensidige. 

  För skadeanmälan kontakta Gjensidige.

  Kontaktuppgifter Gjensidige: 
  foretagsskador@gjensidige.se

  Fredrik Eriksson, storskadeansvarig
  fredrik.eriksson@gjensidige.se 
  Mobil: 072-398 57 88 

  Tillämpningsanvisningar

  Tillämpningsanvisningar ansvarsskada vid sak- och personskador

  Vägledning

  Vägledning för dig som hanterar krav

 • Skada ska anmälas till Zurich så snart som möjligt.

  Under sidan Våra försäkringar hittar du information om självrisken. Du ska även rådgöra med Försäkringsfunktionen eller i andra hand Söderberg & Partners.

  Gäller det skada för dotterbolag eller stiftelse så kan du alltid vända dig till Söderberg & Partners. Under dotterbolag och stiftelser finner du också information om självrisker.

  Tillämpningsanvisningar Storskada beslutade av RD

  Anmälan

  Mejla anmälan till nordic.claims@zurich.com

  Skador telefon: 08-579 330 90
  Växel telefon: 08-579 330 00

  Skadeanmälan på försäkring före 2018

  Fram till 31/12 2017 låg försäkringen i Gjensidige. För skadeanmälan kontakta Gjensidige. 

  Kontaktuppgifter Gjensidige: 
  foretagsskador@gjensidige.se

  Fredrik Eriksson, storskadeansvarig
  fredrik.eriksson@gjensidige.se

  Mobil: 072-398 57 88

 • Kontakta försäkringsbolaget Hiscox.

  E-post: skador@brookfield.se
  Telefon: 08 - 463 10 64 (dagtid)

 • Skada som rör registrerade fordon som personbilar och lastbilar, anmäls av föraren till Regionservice.

  Skadeanmälningsblankett ska finnas i fordonet. Även skador som rör oregistrerade fordon ska anmälas till Regionservice. Glöm inte att ange på skadeanmälningsblanketten om du vid skadetillfället drabbades av personskada, även ringa besvär.  

  Vid frågor kontakta Johan C Dahl eller Peter Hansson på Regionservice
  Johan.C.Dahl@skane.se 
  Telefon: 046-17 47 66

  Peter.Hansson@skane.se 
  Telefon: 046-17 47 58

  Skada som rör personbil som inte ingår i Region Skånes fordonshantering anmäls direkt till Protector. 

  Protectors anvisningar

  Praktiska anvisningar för att anmäla skada på motorfordon

 • Skadekontot omfattar skador på Region Skånes lösa egendom som värderas från 50 000 kronor och uppåt. Den förvaltning som drabbats av skadan rapporterar in skadan till Försäkringsfunktionen. Skadekontot gäller alltså inte för dotterbolag och stiftelser.

  Inrapportering av skada

  Du måste tillåta att cookies används för att kunna skicka formuläret. Cookies används här som ett skydd mot spammejl.

  Har annan förvaltning drabbats?


  Är skadebeloppet verifierat?


  När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
  Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
  Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

 • Beställning av saneringstjänster

  Observera att det endast är behöriga beställare som får göra beställningar av saneringstjänster av Anticimex.

  Har ni behov av skadedjurssanering så skall en felanmälan göras till Kundcenter på telefonnummer 39 000. Kundcenter skickar en arbetsorder till Skåneteknik som bedömer vilken insats som behöver göras. Bedömer Skåneteknik att sanering ska utföras beställer de åtgärden av Anticimex.

  Kontaktuppgifter Anticimex:

  kundservice.helsingborg@anticimex.se
  kundservice.kristianstad@anticimex.se
  kundservice.lund@anticimex.se
  kundservice.malmo@anticimex.se

  Telefon: 075 - 245 10 00

  Anticimex kundtjänst har öppet måndag – fredag (helgfria dagar) klockan 07:00 - 18:00.  Det finns möjlighet till dygnetruntanmälan, men då som en tilläggstjänst.

 • Vid utlandsresa som kräver assistans:

  Kontakta Gouda
  Telefon: +45 33 15 60 60
  Fax: +45 33 15 60 61
  E-post: alarm@gouda-rf.se

  I övriga fall:
  Kontakta Gouda
  Telefon: 08 - 615 28 00
  E-post: businessclaims@gouda-rf.se

  Postadress:
  Gouda Reseförsäkring
  Box 3031
  103 61  Stockholm

  Skadeanmälan på försäkring före 2018

  Fram till 31/12 2017 låg försäkringen i IF. 

  Kontaktuppgifter IF: 

  Kontakta If, Skadecenter företag:
  Telefon: 0771- 81 58 18
  Fax: 08 - 56 88 70 61
  E-post: skadeservice@if.se

  Postadress:
  If
  F200
  106 80  Stockholm

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.